קראו בכותר - קסם וחברים : שירים וסיפורים לכל השנה - לחינות הממלכתי-דתי - מדריך למורה