קראו בכותר - קסם וחברים : 2 - ראשית קריאה וכתיבה - לחינוך הממלכתי-דתי - מדריך למורה