קראו בכותר - ניסוי  לדו  שפתי -גולשים בעברית  ז / ערבית + עברית / 2 - עמו