קראו בכותר - מילה טובה : עברית לכיתה ב - 1  לחינוך הממלכתי-דתי