עמוד:10

מצאו והקיפו את המלים האלה : קר , קרון , קרח , רוח , יקר , הר , חוה , רק . כתבו מלים . הקיפו בעפרון את המלים המתחילות באות ק . ר הקיפו בצבע כחל את המלים המתחילות באות . ח הקיפו בצבע ירק את המלים המתחילות באות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר