עמוד:10

בחינת הבעיה המרכזית העולה מן הטקסט בדרך כלל בכתבה , גם זו המציגה מידע , יש בעיה , נושא או רעיון , שסביבם בנוי הטקסט ( הבעיה המוצגת בטקסט זה מובעת בשורה : "ואז נשאלה השאלה , מה עושים עם הר זבל ענקי ששוכן במרכז המדינה ללא . ( "שימוש לעתים הבעיה , הנושא או הרעיון מוצגים באופן גלוי , ולעתים באופן סמוי . הזיהוי שלהם תורם להבנה של הטקסט , כיוון שחלק גדול מן הטקסט בנוי סביבם ובא לענות עליהם , להציג להם פתרונות . ברגע שהקורא מבין את השאלה המונחת בבסיס הטקסט הוא בורר , מארגן וממקד לעצמו את הפרטים העיקריים בטקסט . זיהוי הבעיה נשען על ההקשר התוכני ולעתים גם על מבנים לשוניים , לדוגמה : לפני הצגת הבעיה מופיע ההיגד : " ואז נשאלה השאלה " ... המילה 'ואז' מקשרת בין תיאור המצב להצגת הבעיה . אחרי קריאת הטקסט במליאה מבקשים מן התלמידים להגיב באופן חופשי ( מה עניין אותם ? מה הרשים אותם ? מה לא היה ברור ? מה הקריאה חידשה להם ? האם קיבלו תשובות לשאלות שהתעוררו עקב הצפייה בסרטון ? היכן נמצאות התשובות בטקסט ? מה למדו מן הטקסט ( ... ? קריאת הטקסט אנו מציעים להתחיל מקריאה עצמאית של הטקסט . כדי לסייע לתלמידים למקד את הקריאה ולזהות את העניין המרכזי בטקסט , עלינו לנסח שאלה לקראת הקריאה . כיוון שהתלמידים צפו בסרטון על חירייה , ואף העלו שאלות שהתעוררו עקב הצפייה , מומלץ אף להזמינם לחפש תשובות לשאלות בטקסט שיקראו . יחד עם זאת , הקריאה הראשונה של הטקסט תעורר גם תגובות חופשיות , שאינן מתייחסות בהכרח למרכיב זה או אחר של הטקסט . בקריאה זו התלמידים יוכלו להתחבר אל מה שראו בסרטון ולקבל מידע חדש . קוראים את הטקסט ומחפשים תשובות לשאלות שעלו בעקבות הסרטון ( עמ' . ( 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר