קראו בכותר - אוגדן למורה - ממטרד למשאב : קוראים מידע על פארק המִחזור חירייה