עמוד:147

רשימת מקורות וזכויות •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their . material in this book •••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ••• •••• ••••• •••••• ••••••• •••••••• ••••••••••••• •••••• ••••••• •••••• •••• •••• •••• •••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • ••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••• ••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••• •••••••• •••••••••• •••••••• •••••• ••••••• •••••••• ••••••• •••• •••• •••• •••••••• •••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••• •••••••• •••••••••• •••••••• ••••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••• •• ••• ••••••••• ••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••• - •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••• •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••• ••••••• •••••••• •••• •••••••••••• ••• •••••••••••• •••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••• •••••••• ••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• •••• ••••••• •••••••• •••• •••••••••••• ••• •••••••••••• •••••• ••••••• ••••••• ••••••• ••••• •••••••• ••••••••••••• •••••••••• •••••••••• ••• •••• ••••••• ••••••••••••••••• •••• ••• - ••• •• •••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר