עמוד:146

רבן גמליאל 132 , 113 , 100 , 98-94 – רבן גמליאל השישי 133 – רבן יוחנן בן זכאי 132 , 121 , 94-92 , 82 – רבן שמעון בן גמליאל ( הזקן ) 95-94 , 79 - רבן שמעון בן גמליאל ( השני ) 113 - רבנו הקדוש 115 – ( ר' רבי יהודה הנשיא ) רבנן דקיסרין 132 – רמב"ם 124-123 – רש"י 123 – ש שבתא דריגלא 140 – ( ה ) שולחן ערוך 124 – שומרונים 48 , 14 – ( ה ) שושלת הססאנית 135 – שישה סדרים 123 , 120 – ( ר' משנה ) שכר ועונש 54 – שלומציון אלכסנדרה 63-62 , 49 – שמאי 79 , 68-66 – ( ר' שמאי ) שמואל 140-139 – ( ר' ירחי נאה ) שמחת בית השואבה 58 – שמיטת חובות 22 – שמיטת קרקעות 108 , 22 – שמעון 55-54 , 48-47 , 45 – שמעון בן בלגה 36 , 34 - שמעון בן שטח 55 – שמעון בר גיורא 82 – שמעון בר כוכבא 102 – ( ר' מרד בר כוכבא ) ששבצר 33 , 14 – ת תאודוסיוס השני 133 – תוספתא 125 , 123 – תורה שבעל-פה 124-123 , 121 , 119 , 68 , 58-57 , 55 , 23 – תורה שבכתב 124 , 120-119 , 58-57 , 55 , 23 – תחיית המתים 57 – תלמוד 140-138 , 136-135 , 129 , 125-123 , 114 , 57 , 54 – ( ה ) תלמוד הבבלי 141-140 , 125-124 – ( ה ) תלמוד הירושלמי 140 , 134 , 132 , 125-124 – תלמי פילדלפוס 31 – תנאים 139-138 , 124-122 , 120 , 119 – תנא דבי שמואל 139 – ( ר' שמואל ) תני שמואל 139 – תקופת הזוגות 119 , 55 – תקיעה בשופר 92 – ( ה ) תרבות ההלניסטית 55 , 49 , 38 , 36 , 31 , 29 , 27-26 – ( ה ) תרבות ההלנית 26 – ( ה ) תרבות היוונית 29 , 27-26 – תרגום השבעים 31 – תרומות ומעשרות 120 , 116 , 108 , 54 , 22 –

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר