עמוד:138

רב מייסד ישיבה בסורא ההתפתחות של מרכזי התורה בבבל קשורה בשמו של רב , אמורא שירד מארץ ישראל לבבל בשנת 219 לסה"נ , אך מניחים כי הקמת הישיבות הייתה תהליך הדרגתי ואין לקבוע תאריך מסוים לייסודן . בתלמוד מסופר שכאשר הגיע רב לבבל הוא מצא שבאזורים מסוימים לא רווח לימוד התורה ולכן החליט לחזק בהם את ידיעת התורה וגם את קיום המצוות ( חולין קי ע"א . ( הסבר אחר בתלמוד להקמת הישיבה בסורא היא רצונו של רב להימנע מתחרות עם חכמי נהרדעא ( כתובות נא ע"ב . ( רב למד בארץ ישראל בבית מדרשו של רבי יהודה הנשיא לפני שירד לבבל , וכנראה היה מהנחותי . בבבל הוא נהנה מיוקרה רבה משום שהביא אתו את תורת ארץ ישראל . רב הביא עמו לבבל את משנת רבי יהודה הנשיא , אך כנראה עוד לפני בואו היו לחכמי בבל משניות . נוסף על המשנה למד רב גם את כל הברייתות שאסף דודו חייא ( עמ' , ( 123 ולכן הוא זכה להכרה מיוחדת בהיותו חכם שדעתו יכולה אף לסתור משנה מפורשת – דבר שהותר רק לתנאים אך לא לאמוראים . שיטת הלימוד של רב הייתה לבסס את ההלכה על פסוק בתורה ועל המשנה , ובעקבות זאת בישיבה בסורא התמקדו בעיקר בשינון ובידיעת המקורות . חכם שלמד בשיטה זו נקרא סיני – כלומר מצטיין בבקיאות רבה , כאילו שמע בעצמו את ההלכות בהר סיני . שמו של רב היה רבי אבא , והוא מכונה גם אבא אריכא בשל קומתו הגבוהה . הוא ידוע בכינוי " , "רב בלי צורך בתואר נוסף , משום ההערכה הרבה לדמותו . רב נודע בזכות גדולתו בתורה וגם בזכות מידותיו הטובות , ובתלמוד מסופר שכל מי שהקניטו – רב הלך לפייסו , גם אם היה אדם פשוט . תעודה דמותו של רב רבה בר בר-חנה , שברו לו סבלים חבית יין . נטל מהם גלימותיהם [ לקח מהם את בגדיהם כפיצוי על החבית ששברו , שכן לא היה להם כסף לשלם בעבור החבית . [ באו ואמרו לרב . אמר לו [ רב לרבה : [ החזר להם בגדיהם . אמר לו : כך הדין ? אמר לו : הן , "למען תלך בדרך טובים" כתוב [ משלי ב , כ . [ נתן להם גלימותיהם . אמר לו [ הסבלים לרב : [ עניים אנחנו טרחנו כל היום ורעבנו ואין בידינו כלום . אמר לו : לך , תן להם שכרם . אמר לו : כך הדין ? אמר לו : הן , "ואורחות צדיקים תשמור" [ משלי ב , כ . [ ( בבא מציעא פג ע"א . מתורגם מארמית ) . 1 כתבו את הסיפור בלשונכם . . 2 מה אפשר ללמוד מכך שהסבלים פנו אל רב והציגו לפניו את הסכסוך עם רבה ? . 3 כיצד רב מנמק את פסק דינו ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר