עמוד:115

רבי יהודה הנשיא – מנהיג העם נוסף על ההכרה במעמד נשיא היו לרבי יהודה הנשיא קשרים טובים עם השלטון הרומי . קשרים אלו חיזקו את מעמדו ואת מעמדם של החכמים וסייעו לו לכפות פסקי דין ולפקח על חיי היהודים . גביית מסים לא הייתה מתפקידי הנשיא , אבל מן המקורות עולה שרבי יהודה הנשיא עסק גם בכך . רבי יהודה הנשיא כנראה קיבל אדמות מן השלטון הרומי בתמורה לתשלומים כספיים או לחלק מהיבול . לדוגמה , הוא קיבל את אדמות בית שערים וקבע את מקום מושבו שם עם תלמידיו . היו לו שטחי קרקע נרחבים בגולן וגם מטעי אפרסמון , פרי שבדרך כלל לקיסר היה מונופול עליו . רבי יהודה הנשיא נודע בעושרו הרב , ורכושו כלל נוסף על אדמות רבות גם עדרי בקר וספינות . בשנות בצורת הוא חילק תבואה לנזקקים ואף דאג לצורכיהם של תלמידי חכמים . היו חכמים שמתחו ביקורת על העושר הראוותני בחצרו של רבי יהודה הנשיא , אך כנראה עושרו וקשריו ההדוקים עם השלטון הרומי דווקא תרמו לביסוס מעמדו . גם יהודים עשירים מערי הגליל , ובהן ציפורי וטבריה , קיבלו עליהם את סמכותו וביקשו את עצתו בשאלות שנויות במחלוקת . המעבר של רבי יהודה הנשיא מבית שערים לציפורי מעיד על הקשרים ההדוקים שנרקמו בינו לבין השכבות העשירות בעיר . ציפורי הייתה עיר מרכזית בגליל והיה לה מעמד מיוחד אצל הרומאים כי לא השתתפה במרד הגדול ( עמ' . ( 78 לפי המסורת התלמודית עבר רבי יהודה הנשיא לציפורי בגלל מחלתו , אך המעבר לציפורי כנראה מלמד גם על הרחבת סמכויותיו . רבי יהודה הנשיא היה מנהיג העם בארץ ובתפוצות . הוא הרבה לסייר ביישובים היהודיים , קטנים כגדולים , ולהיפגש עם התושבים . כינוייו רבי או רבנו הקדוש מעידים על ההערצה שזכה לה . יוקרתו וגילויי ההערצה כלפיו היו כה רבים , עד כי טענו שמוצאו מבית המלוכה , בית דוד , וכשמת התירו לכוהנים להיטמא בהלווייתו כמו בהלווייתו של מלך . היו חכמים שאף ראו בימי נשיאותו את ראשית הגאולה . אפרסמון - צמח ( בושם ) הגדל באזורים טרופיים . המקום היחיד באימפריה הרומית שגדל בו האפרסמון היה בקעת הירדן , בעיקר באזור יריחו . מהצמח הפיקו בושם יקר והוא שונה מהאפרסמון של ימינו . כתובת יוונית , משנת 197 לסה"נ בערך < הכתובת נמצאה בגליל העליון ליד ראש פינה . את הכתובת הקדישו היהודים לישועתם של הקיסרים הרומים בימיו של רבי יהודה הנשיא . . 1 מה אפשר ללמוד מן הכתובת על היחסים של היישוב היהודי עם השלטון הרומי בימיו של רבי יהודה הנשיא ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר