עמוד:105

שאלות לסיכום הסעיף : תוצאות מרד בר כוכבא ( עמ' ( 105-102 . 1 מה היו תוצאותיו של מרד בר כוכבא ? מה לדעתכם הייתה התוצאה החמורה ביותר ? נמקו . . 2 נסחו מודעה מטעם בר כוכבא הקוראת להצטרף למרד . . 3 נסחו מודעה השוללת את ההצטרפות למרד . . 4 מה היו המטרות של גזרות השמד ? האם הן הושגו ? מן המחקר האם היה נכון לצאת למרד בר כוכבא ? לאחר שנים ארוכות שבהן ניסו פעם אחר פעם חלקים באוכלוסיה היהודית להשתחרר מעולה של רומי בדרך הצבאית , הביא כישלון המרד השני [ מרד בר כוכבא ] לידי ביטול האופציה הצבאית כדרך לשמירת הייחוד הדתי והלאומי . עקב הכישלון התפכחה האוכלוסייה היהודית , והציפיה לגאולה ולשחרורה של ישראל מעול הרומאים נהפכה מציפיה ריאלית ממשית לציפיה לימות המשיח באחרית הימים . בעקבות דיכוי המרד השני באו יהודי ארץ ישראל לידי הכרה בשלטון הרומי והשלמה עמו . [ ... ] כישלון המרד , שפגע בעיקרו באוכלוסייה המורדת ולא ביהדות ככלל , היה שיעור מאלף ליהודי ארץ ישראל , שאת יחסי יהודה-רומא אין לפתור בדרך הצבאית . ( מ' מור , מרד בר כוכבא , עוצמתו והיקפו , עמ' ( 249–248 ברגעים של חולשת הדעת יש שאני מגלגל בדעתי מה היה עולה בגורלנו אילו בר כוכבא ותומכיו היו מבליגים , ולמען הבטחת הקיום [ ... ] היו מתמרנים בין ההתגרויות . ייתכן שהיינו אז כולנו , או מרביתנו , מוסיפים להתגורר בארצנו , והיו נחסכות מאתנו הרבה צרות . כל ההיסטוריה שלנו , ואולי אף זו של העולם , הייתה יכולה להיות שונה [ ... ] מרד בר כוכבא - היו מניעיו חשובים ומוצדקים ככל שהיו - היה פורענות שאין למעלה ממנה , שכן מצבם של ישראל נעשה גרוע לאין ערוך אחריו . ( י' הרכבי , בתוקף המציאות , עמ' ( 47–46 , 42 טעות בידי הרכבי כשהוא סובר שהמורדים נטלו על עצמם סיכונים בלתי-מחושבים ובלתי-מציאותיים [ ... ] שכן לא חלפו ימי דור וכבר התאוששה יהדות ארץ ישראל ואף הגיעה לידי פריחה ושגשוג מאין כמותם בימי רבי יהודה הנשיא ; ואין צריך לומר שלא ריחפה על העם סכנת כליון כטענת הרכבי [ ... ] ואחרון אחרון - יש מקרים שבהם ההנהגה רואה עצמה אנוסה להרים את נס המרד [ ... ] המורדים והחכמים ראו שסכנה נשקפת ליסודות הרוחניים של העם , וערעור היסודות הללו היה בו כדי לבטל את יחודו ועל-ידיכך גם את קיומו העצמאי . ( ד' רוקח , פולמוס : החורבן ולקחיו , עמ' ( 121 . 1 מה היו המניעים ומה היו התוצאות של מרד בר כוכבא לדעת כל אחד מן החוקרים ? . 2 האם לדעתכם היה נכון לצאת למרד ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר