עמוד:67

מעמדה של יהודה כפרובינקייה רומית מעורר חילוקי דעות בשנת 6 לסה"נ , זמן קצר לאחר שיהודה הייתה לפרובינקייה רומית , ביקש הנציב הרומאי לערוך מפקד שכלל מדידת קרקעות לצורכי מיסוי , הערכת רכושם של התושבים ורישום פרטיהם האישיים . הרומאים נהגו לערוך מפקד בכל האזורים שסיפחו לאימפריה שלהם , אבל היו יהודים שראו במפקד ביטוי לשעבוד לשלטון זר וקראו לעם להילחם על חירותו . לפי יוסף בן מתתיהו בראש המתנגדים עמד אדם בשם יהודה – יש המזהים אותו עם יהודה הגלילי , מנהיגה של הפילוסופיה הרביעית ( עמ' ;( 66 ויש הרואים בו חכם פרושי . בצדו עמד צדוק הפרושי , שלא ברור מי היה , אך יש הטוענים כי היה מתלמידיו של שמאי ( יבמות טו ע"ב . ( לפי יוסף בן מתתיהו יהודה וצדוק האמינו כי ה' אינו מסייע לאדם בלי מאמץ מצדו , וגם אם ייכשלו , עצם התנגדותם תביא להם כבוד ותהילה . שמאי - אב בית הדין האחרון בתקופת הזוגות . הוא חלק על הלל בארבע הלכות ופסיקתו נחשבת מחמירה יותר מפסיקתו של הלל . יש חוקרים הטוענים כי שמאי ייצג את ההלכה הקדומה ואת ההתנגדות לפשרות . עשר שנות שלטונו של ארכילאוס 4 ) 6–נ"לפסה לסה"נ ) היו ימי תסיסה נגד השלטון הרומי ונגד בית הורדוס , עד שבסופו של דבר החליט הקיסר הרומאי אוגוסטוס להדיח את ארכילאוס . את יהודה , אדום ושומרון – השטחים ששלט עליהם הוא הפך לפרובינקייה רומית שבראשה עמד נציב רומאי ולא שליט יהודי . תעודה מדברי משלחת העם לאוגוסטוס וכשניתנה [ רשות ] הדיבור לשליחי היהודים שהתכוונו לדבר לשם ביטול המלוכה נפנו לדברי קטיגוריה על מעשי העוול של הורדוס וחיוו דעתם עליו כעל מלך לפי כינויו בלבד שקנה לו את המידות הגרועות בתכלית אשר בכל אחד משלטונות העריצות וצירף אותן יחד [ ... ] ואף על פי שמהומות ותמורות רבות עברו על העם לא סופר מעולם על פורענות כזו שבאה עליו דוגמת הרעה שהמיט הורדוס על העם . לפיכך היה זה מן הצדק לברך בשמחה את המלך ארכילאוס מתוך מחשבה שיהיה כל מי שיהיה בראש הממלכה הרי ייראה מתון מהורדוס . [ ... ] והלה מתוך חשש שלא נאמין לו שהוא בן כשר להורדוס לא שהה שהיות אלא גילה מיד את הלך רוחו לעם וזאת עוד לפני שתפש את השלטון באופן מוחלט [ ... ] כשהכריע לטבח שלושת אלפים איש מבני עמו במקדש . איך לא ירחשו עתה בדין שנאה אליו וכשנוסף על אכזריותו הוא מטיח כלפיהם דברי תלונה על התנגדותם וסירובם לשלטונו ? עיקר דרישתם הייתה שישוחררו מן המלוכה ומשלטונם של אלה ותיעש ארץ נספחת על סוריה [ ... ] שכן באופן זה כשיזכו לאנשים מתונים יותר שיעמדו בראשם ויתגלה אם באמת הם אנשי מרי ומרבים לעסוק במהומות או שהם שומרי סדר . ( יוסף בן מתתיהו , קדמוניות היהודים , יז , ( 314–304 . 1 מהן טענות המשלחת נגד שלטונו של הורדוס ? . 2 יוסף בן מתתיהו טוען שארכילאוס היה "בן כשר . "להורדוס מה כוונתו ? . 3 מה חברי המשלחת מבקשים מאוגוסטוס וכיצד הם מנמקים את בקשתם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר