עמוד:60

תעודה פרושים , צדוקים ואיסיים לפילוסופיה היהודית - שלש צורות . המחזיקים באחת הם הפרושים , בשניה - הצדוקים , ובשלישית - האיסיים , הידועים בחינוכם לכובד ראש . [ ... ] הם בזים לעושר , וחיי החבורה שלהם מפליאים ביותר , מעולם לא נמצא אצלם אדם שיש לו נכסים יותר ( משאר חבריו . ( כי חוק הוא בעדה שאדם המצטרף לכת הזאת - מוותר על נחלתו לטובת הכת . [ ... ] נכסי היחיד היו מתערבים עם קופת הציבור , וכולם היו שוים בנחלה , כאחים . [ ... ] עיקר נאה אצלם לשמור תמיד את העור יבש וללבוש תמיד בגדים לבנים . [ ... ] חסידותם כלפי ה' היתה מיוחדת במינה . לפני שהשמש עולה הם לא מוציאים שום דיבור של חולין [ ... ] ואז כל אחד מהם נשלח על ידי הממונים עליו למלאכות השונות שהם מומחים להם והם מועסקים בעבודה קשה עד השעה החמישית [ מזריחת השמש , [ ואז מתכנסים שוב למקום האחד , ואחרי שהם אוזרים עצמם [ לובשים ] בבגדי בד , רוחצים עצמם במים קרים . אחרי ההטהרות הזאת הם נאספים למקום מיוחד ששם לא ניתנה רשות ליכנס לאדם בעל דעה אחרת ועכשיו כשהם טהורים הם נכנסים לאולם האוכל כאל מקום שכינה , כשהם יושבים במקומותיהם בדומיה מחלק להם האופה את הככרות לפי סדר . [ ... ] מושרשת אצלם הדעה שרק הגוף כלה [ מת ] והחומר שלו אינו בר קיימא [ מתכלה , [ אבל הנפשות חיות לעולם וקיימות לעד . [ ... ] אבל מיד כשהן משתחררות מכבלי הבשר , הן שמחות ועולות . [ ... ] משתי הכתות הנזכרות - נחשבים הפרושים במפרשי התורה הדייקנים ביותר [ ... ] והם מייחסים הכל לגזירה . 'ולה הם סבורים כי באדם עצמו תלוי הדבר במדה מרובה לעשות טוב או מוטב , אבל הגזירה נוטלת חלק בכל מעשה . הם סבורים שהנפש אינה כלה , אבל רק הנפש הטובה עוברת לשכון בגוף אחר , ואילו נפשות הרשעים מתייסרות בעונש עולם . הכת השניה , הצדוקים , אינם גורסים את הגזירה כלל וכלל . [ ... ] הם סבורים כי לאדם ניתנה הבחירה החפשית לבחור בין טוב לרע , והדבר תלוי ברצונו של כל אדם לעשות כך או אחרת . ובענין קיום הנפש אחר המוות , עונש בעולם התחתון ושכר , אין להם עסק בכל אלו הדברים . האהבה שרויה בין הפרושים לבין עצמם , והם מוקירים מאד את האחדות כעילוי הטוב ביותר . ואילו אצל הצדוקים לבם גס גם ביחסים שבינם לבין עצמם , וביחסם עם עמי הארץ הם גסים כמו לנכרים . ( יוסף בן מתתיהו , מלחמת היהודים ב , ח ( 166–163 , 158–154 , 133–128 , 123–119 . 1 יוסף בן מתתיהו כותב על האיסיים : "חיי החבורה שלהם מפליאים . "ביותר מדוע ? . 2 צטטו משפטים מתוך התעודה שמבטאים את יחסו של יוסף בן מתתיהו לצדוקים ולפרושים והסבירו אותם בלשונכם . . 3 יוסף בן מתתיהו טוען שהעם מזדהה עם הפרושים . מהו לדעתכם ההסבר לכך ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר