עמוד:10

וא ? ה שמות בני ישראל . . 1 קרא : בספר בראשית למדנו שהי אמר ליעקב ; " לא יןרא שמף עוד יעקב כי אם ישראל יהיה שמך " ... ( בראשית פרק לה פסוק י ) השלם : ישראל הוא שמו השני של בני ישראל הם הבנים שנולדו ל _ . 2 בפסוק I T : א כתוב : T "איש וביתו באו . " T מה פרוש המלה "ביתו" לפי המלון ? . 3 בספר בראשית , פרק מט פסוק כח כתוב ; " כל T אלה •? v שבטי : ? •• ישראל T : * •? שנים עשר " ... T T מה הקןשר בין שנים עשר בני יעקב ובין שנים עשר השבטים ? הקף !»? - בצבע T את ;• התשובה T : - הנכונה T 1 - ו . משנים עשר T T ... היבטים TI - יצאו 1 T שנים עשר : •? T T הבנים . * T - משנים עשר T T ... . הבנים T - יצא T T שבט •? V אחד . T V משנים עשר הבנים יצאו I T שנים עשר T T " 1 השבטים TI - .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר