קראו בכותר - בני ישראל עבדים במצרים : ספר שמות, פרק א - חוברת עבודה