עמוד:4

י חי דה : 1 בני ישראל במצרים חמש . . — בראיית : •• • : וחמש • : # — מות : מה T ה 5 — K ן v # רי קרא פרק א פסוקים א-ז . כבר למדתם את חמש בראיית , : ועכשיו T :- אתם v - מתחילים - ו ללמד : ? את ו חמש -. - שמות ו . פרשנים שואלים — ואולי גם אתם : מה הקשר בין חמש שמות לחמש בראשית ? . 1 ספר שמ 1 ת פותח בפסוק : "ואלה שמות בני לשראל " ... ומה קראנו בספר בראשית פרק מו ? ל ולא : בראיית פרק מו פסוק ח " — — ואלה I •• V שמות ! : בני •• ישראל נ T •• הבאים T - מצרימה T :- : ! עקב ובניו בכר יעקב ךאובן . 17 זמ 1 ת פרק א פסוק א ואלה שמות נ בני ישראל T •• הבאים T ~ מצרימה T ; T I את יעקב איש וביתו באו . בשני הפסוקים יש שורות חוזרות : שור 1 ת שיש בהן בדיוק אותן המלים . מתח קו מתחת לשורות החוזרות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר