עמוד:360

Wikimedia Commons Guilherme Torelly . www . flickr . com / photos / gtorelly / 4966210416 / in / photostream - 232 233 ע http : // commons . wikimedia . org / wiki / File : Hanoi–street–vendor . jpg JimPatton .- 233 ת - צביה פיין www . Christianhaugen . com Christian Haugen . - 234 235 ע Photo : GTZ program - “ sustainable sanitation – ecosan" - 235 ת www . flickr . com / photos / smagdali / 4738601356 / sizes / s / in / photostream Stefan Magdalinski . - 236 יע United Nations Development Programme - 236 שע Kate Thomas / British red Cross - 236 ת - צביה פיין 237 ע Piers Brown . www . flickr . com / photos / piers _ brown / 3424189064 - 237 ת - ארנון סופר David Evers . www . flickr . com / photos / 31216636 @ N 00 / 2940518771 / in / photostream - 238 - 239 סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל , שבמשרד החוץ 240 ע - גארי רוזבורו 240 ת - צילום : ד " ר אבישי טייכר . מתוך פיקיוויקי - 241 מיכאל מזרחי - 242 משה פורת 243 ע - צילום : . Almog מתוך ויקיפדיה העברית 243 ית Library of Congress , Prints & Photographs Division ] LC-DIG-matpc -02664 [ - 243 שת - צילום : ד " ר אבישי טייכר . מתוך פיקיוויקי - 244 גארי רוזבורו 246 י Eva Abreu . www . flickr . com / photos / 29624656 @ N 08 / 3735314426 / in / photostream - 246 א www . flickr . com / photos / 12533842 @ N 02 / 1561424411 / in / photostream kjay . rm . - 246 ש Cdogg 30 - מתוך Wikimedia Commons 248 ע - צביה פיין 248 ת - אלדד בן יוסף 249 י Alexander Steffler . www . flickr . com / photos / alex-s - 249 ש- www . flickr . com / photos / shadid / 158261708 / in / photostream Salim Shadid . Pedro Cambra . www . flickr . com / photos / pcambra / 3679618060 -250 - 252 צביה פיין HunkinElvis - 253 מתוך ויקיפדיה Vibin JK . www . flickr . com / photos / vibin / 4891355788 - 254 יחידה : 4 תכנון ופיתוח במרחב הכפרי Phillip Capper . www . flickr . com / photos / flissphil / 295149665 - 309 , 255 256 י Gordon Stubbs - 256 ש - מירי אפרתי 257 יע Lukoyanichev Mark - 257 שע Jody McNary . www . flickr . com / photos / 27999126 @ N 05 / 3684033493 - 257 ית www . flickr . com / photos / 60573183 @ N 00 / 466972306 / in / set-72157594439100283 ben 7 va . - 257 שת- Bryan Tighe . www . brainplug . org 258 ע - בילי סביר 258 ת - מתוך wikmedia commons 259 ע Erik Cleves Kristensen . www . flickr . com / photos / erikkristensen / 197006807 - 259 ית Phillip Capper . www . flickr . com / photos / flissphil / 295149665 - 259 שת Rousseau - י Herv 260 י - מאירה שגב 260 ש Doc Searls . - www . flickr . com / photos / docsearls / 1851598281 - 263 אס . סי . אר . מהנדסים בע " מ , נתניה 265 א - באדיבות " כרמל אגרקסקו " חברה ליצוא חקלאי 265 ת - צילום : מאירה שגב Marion Schneider & Christoph Aistleitner - 266 מתוך Wikimedia Commons – 267 מאירה שגב 268 ע Yasuhiro . www . flickr . com / photos / mostudio / 3631856055 - 268 ת- צביה פיין 268 שת - מאירה שגב 270 יע Gupta Photo taken by Melissa - 270 שע , 270 ת - צביה פיין - 271 צביה פיין 272 ע Steve Weaver , Canterbury , UK - 272 ת- Logan York Krochalis - 273 סוכנות הסיוע הלאומית של ישראל , שבמשרד החוץ 275 שע Kiko Turteliny . www . flickr . com / photos / 24095010 @ N 04 / 2287994516 - 275 א Shadowgate . www . flickr . com / people / shadowgate - 275 ת - ד " ר נורית קינן - 276 פיטר ברויגל האב , נוף עם נפילתו של איקרוס , 1558 ) מוצג ב- . ) Mus ? e des Beaux-arts , Br ? ssel מתוך Wikimedia Commons The Academy of Korean Studies - 277 278 י - צילום : . Steven מתוך ויקיפדיה העברית 278 ש - צילום : Joevilliers מתוך ויקיפדיה 281 ת www . flickr . com / photos / 16725630 @ N 00 / 1524189000 Threat to Democracy . - Hamed Saber . http : // flickr . com / hamed - 282 -283 בילי סביר Part of the image collection of the International Rice Research Institute ) www . irri . org ( – ) 7 ( ) 6 ( ) 5 ( ) 4 ( ) 2 ( ) 1 ( 284 Flickr MostafaSaeednejad . - ) 3 ( 284 - 287 , 286 צביה פיין Tom Graham ) London , UK ( -288 Wolfgang Staudt . flickr . com / photos / wolfgangstaudt / 1128418865 - 290 291 ע Israelimages . com / Uzi Tzur - 291 ת Trees For The Future . www . plant-trees . org - 292 ע Envir . & Agric . Consultancy Joost Brouwer , Brouwer - 292 ת Photo : Ferdinand Reus - 294 ע Israelimages . com / Eyal Bartov- 294 ת Jesse Allen , Earth Observatory , using data obtained from the MODIS Rapid Response NASA image created by - 295 ע Photo : Marko Laakkonen ) 2006 ( - Eric Wakker ) Aidenvironment ( - 296 - 298 מוליק המר stephen jones . www . flickr . com / photos / stevepj 2009 / 3497898839- 299 Lisa Meehan . www . flickr . com / photos / roblisameehan / 476917618 Rob & - 300 301 ע Brian Everitt . www . flickr . com / photos / burwell / 3551285607 - 301 ת Find your Feet - 302 ת - צילום : אמיר עזר 305 ע Alensha- מתוך wikmedia commons 305 א www . flickr . com / photos / luigi–and–linda / 2673982152 Luigi Guarino . - 305 ת - נגה קדמן 307 ע Trees For The Future . www . plant-trees . org . www . plant- - 307 ת ramakrishnamathulsoor . flickr . com / photos / rkmulsoor / 3649380125 - 308 ע www . flickr . com / photos / feserc / 3322913326 Chris Feser . - 308 ת McKay Savage . www . flickr . com / photos / mckaysavage / 2229755743 - יחידה : 5 השלכות תהליכי הפיתוח על הסביבה NOAA's National Ocean Service . http : // oceanservice . noaa . gov - 342 , 310-311 314 י Genghiskhanviet - מתוך Wikimedia Commons 314 ש photo by Jurvetson . www . flickr . com / photos / 44124348109 @ N 01 / 3640700922 - 3 rd Class Patrick Kelley U . S . Coast Guard photo by Petty Officer - 317 319 ש BLM / Price Field Office - 323 י U . S . Marine Corps photo by Pfc . Jeremiah Handeland - 323 ש - יניב גולם , קיבוץ סמר 324 ע National Rural Knowledge Exchange . www . flickr . com / photos / nationalrural / 1092896580 - 324 ת - אוסף התצלומים של ארכיון חברת החשמל TommyBee - 326 מתוך Wikimedia . commons 328 ית by Terry Whalebone - KVDP - 330 מתוך Commos Wikimedia 331 י Goatchurch . - מתוך Wikimedia Commons 331 ש - שחר כורם 332 ע - יהודה וינר 332 ת - ישראל קיסר - 333 בילי סביר - 335 הקרן לשיקום מחצבות . צילום : יוסי בר-ניב Trees For The Future . www . plant-trees . org . www . plant-trees . org - 336 Samastur Marko - 339 Israelimages . com / Itsik Marom - 340 - 341 מוליק המר קטעים : עמ ' : 138 על פי : אורי חפץ , " כשמוגלי פגש את מילטון פרידמן , " דצמבר , 2009 מגזין © . The Marker כל הזכויות שמורות למחבר . עמ ' : 139 על פי : ג ' וזף קאהן ומארק לנדלר , " הצד השני של תהליך התיעוש בסין – יבוא של זיהום מהמערב , " דצמבר , 2007 ניו יורק טיימס . המאמר בעברית התפרסם בהארץ © . Online כל הזכויות שמורות . עמ ' : 259 מאיר שלו , הדבר היה ככה , , 2009 עמ ' © . 9 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר