עמוד:359

U . S . Geological Survey - 114 Sailor Coruscant / Catherine . http : // www . flickr . com / photos / sailor–coruscant / 3849917030 - 119 www . CGPGrey . com - 120 Nicolas Mambert . www . flickr . com / photos / desperdigados / 4211465695 - 122 Photo by Medicaster . - 123 מתוך ויקיפדיה 124 ע , 124 א M . Peinado . www . flickr . com / photos / mpeinadopa / 4234382926 / in / photostream - 124 ת http : // www . flickr . com / photos / titrans / 1804939317 Pieter Lanser . - Yavno . http : // en . wikipedia . org / wiki / File : RenCen . JPG - 125 Sonamsaxena . - 126 מתוך Wikimedia Commons 128 ע . Fusebok - מתוך Wikimedia Commons 129 ע ajari ) Hiroyuki Yamada ( - 129 ית http : // www . flickr . com / photos / ceiling / 2374266108 ceiling .- 129 שת Picture taken by Jonathan McIntosh , 2004 . - מתוך Wikimedia Commons Mike King . www . flickr . com / photos / maddog 78 / 149760986 / in / photostream - 130 131 ע www . flickr . com / photos / guerinjeanmarc / 3372794032 Jean-Marc / Jhon-John / Jo BeLo . - 131 ת cmonville . www . flickr . com / photos / 4 x 4 paper / 253847572 - http : // en . wikipedia . org / wiki / File : Shenzhen–huizhanzhongxin . jpg Hawyih . - 132 134 ע Cantus – מתוך Wikimedia Commons -134 צביה פיין Stephan Mosel . www . flickr . com / photos / moe / 219831403 - 136 137 ע - צביה פיין 137 א - שרקה רגב 137 ת Yoga 4 love - מתוך Commons Wikimedia -138 ד " ר אורי חפץ , מרצה לכלכלה באוניברסיטת קורנל . http : // commons . wikimedia . org / wiki / File : Factory–in–China . jpg - 139 High Contrast 140 ע westcoast 2006 . www . flickr . com / photos / 85822043 @ N 00 / 194644438 - 140 א www . flickr . com / photos / shwirtz / 298581746 Jacob Shwirtz . - 140 ת - צביה פיין - 141 מוליק המר www . flickr . com / photos / emeryjl / 563170507 James Emery . - 143 Patrick Furlong . www . flickr . com / photos / pfurlong / 279083781 - 146 Burn . commons . wikimedia . org Photo taken by - 147 148 י Rutinaldoc - מתוך Wikimedia Commons 148 ש www . flickr . com / photos / soldon / 4099637820 Rodrigo Soldon . - - 151 שלומית כורם 152 יע Kain Kalju . www . flickr . com / photos / kainkalju / 4588462925 - 155 שע Matthew Clark . www . flickr . com / photos / mjc / 5014192904 - Development , The World Bank The International Bank for Reconstruction and - 153-154 drinkingsnapple / erin . www . flickr . com / photos / erin–can–spell / 3141155107 - 155 157 ע Mariordo . - מתוך Wikinedia Commons 157 ית - צילום : לשכת העיתונות הממשלתית 157 שת Photograph taken by Mark A . Wilson ) Department of - . Geology , The College of Wooster ( מתוך ויקיפדיה העברית 160 ע David Evers . www . flickr . com / photos / 31216636 @ N 00 / 2560869890 - 160 ת piervincenzocanale . www . flickr . com / photos / 77479777 @ N 00 / 4224066202 - and Development , The World Bank The International Bank for Reconstruction - 161-162 163 ית Damien Dempsey . www . flickr . com / photos / yarra 64 / 3486209050 - 163 שתSt . Rosenzweig מתוך ויקיפדיה 164 יע - צביה פיין 164 שע - עמי שוב-עמי יחידה : 3 העיר - תהליכי התפתחות , תכנון ופיתוח Peter Rivera - 254 , 167 168 ע Comrogues . www . flickr . com / photos / 25652913 @ N 03 / 487469727 - 168 ת - צילום : Almog מתוך ויקיפדיה העברית ע - 173 צילום : Edward Rivens מתוך ויקיפדיה 173 ת – מתוך Wikimedia commons 174 ית www . flickr . com / people / whatcouldgowrong John Walker . - 174 שת Ron Reiring . www . flickr . com / photos / 84263554 @ N 00 / 3120512033 / - 179 ע Wilhelm von Schreeb - מתוך Wikimedia Commons 179 ת tylerdurden 1 . www . flickr . com / photos / tylerdurden / 361274809 - 180 י Mattana - מתוך Wikimedia Commons 180 ש Yoshihito Ohki - Library of Congress , Prints & Photographs Division , Detroit Publishing - 181 Company Collection ] LC-D 4-39021 [ 184 ת Josiah Mackenzie . www . flickr . com / photos / josiahmackenzie - 187 ש Beebe / Ecotrust , Creative Commons Attribution 3 . 0 . http : // www . ecotrust . org Samuel M - www . flickr . com / photos / anaru / 2622862942 Andrew Crump . - 189 190 י- oumupo . www . flickr . com / photos / oumupo / 3504834633 190 ש www . flickr . com / photos / galfred / 2372509044 gailf 548 . - Michael Pereckas . www . flickr . com / photos / beigephotos / 3501872346 / in / photostream - 191 192 י- manuelfloresv . www . flickr . com / photos / kans 1985 / 616648984 192 ש Frank Kovalchek - 193 ע - מתוך ויקיפדיה העברית 193 יתMeshal Obeidallah מתוך ויקיפדיה 193 שת Chris . www . flickr . com / photos / 63138333 @ N 00 / 2091078584 - 194 ע Jeff Attaway . - www . flickr . com / photos / attawayjl / 3328265543 194 ת Humberto Moreno . www . flickr . com / photos / azuquin / 3203541051- 195 יע Eustaquio Santimano . www . flickr . com / photos / eustaquio / 4208856320 - 195 שע www . flickr . com / photos / wsuph 001 / 1020221121 Worawit Suphamungmee . - 195 ת Payton Chung . www . flickr . com / photos / paytonc / 44832239 - Mizera Krzysztof - 197 מתוך ויקיפדיה Westonmr - 198 מתוך ויקיפדיה Donaldytong - 200 מתוך Wikimedia Commons 201 יע - מוצג במוזיאון Kunsthistorisches Museum בוינה . מתוך ויקפדיה העברית 201 אע www . flickr . com / photos / 43391993 @ N 03 / 4174893122 / in / photostream Tom Ravenscroft . - 201 שע www . flickr . com / photos / 34517490 @ N 00 / 2974080433 nicksarebi / Nick . - 201 ת Pauliyas - מתוך Wikimedia Commons 202 ע www . flickr . com / photos / joi / 776602263 Joi Ito .   - 202 ית David Jones . www . flickr . com / photos / davidcjones / 3627676061- 202 שת Wjfox 2005 - מתוך ויקיפדיה 203 ע Reprinted with permission of Lawrence Berkeley National Laboratory - 203 ת data from the Landsat Program NASA / Maps by Robert Simmon , using - Jeremy Noble . www . flickr . com / photos / 69745777 @ N 00 / 17317693 - 204 205 י www . flickr . com / photos / evblogger / 4519641146 Aaron Charlton . - - 207 מתוך Wikimedia Commons 208 יע www . flickr . com / photos / steffenz / 3455440550 Steffen Zahn , Berlin . - 208 שע Dysturb . Net . www . flickr . com / photos / dysturbnet / 466257824 - 208 א cke- - . Osteuropa Br מתוך Wikimedia Commons 208 ת Andrew Bell . www . flickr . com / photos / meatbell / 395501292 / - 209 י www . flickr . com / photos / bobjagendorf / 4095905911 Bob Jagendorf . - 209 ש Bernt Rostad . www . flickr . com / photos / brostad / 4750716861 / - 211 י Itayba - מתוך Wikimedia Commons 211 ש Empietras - מתוך ויקיפדיה 212 יע Payton Chung . www . flickr . com / photos / paytonc / 4371576357 / - 212 שע David Evers . www . flickr . com / photos / 31216636 @ N 00 / 2978404126 - 212 ת Bogdangiusca - מתוך Wikimedia Commons 213 יע Swaminathan . www . flickr . com / photos / 21063397 @ N 00 / 476599259 - 213 שע www . flickr . com / photos / puroticorico / 1922926381 Richie Diesterheft . - 213 ת Matthew Woitunski . commons . wikimedia . org / wiki / File : Homeless–Man . jpg - 214 י Algy 3289 . http : // en . wikipedia . org / wiki / File : Chinatownlon . jpg - 214 ש- Kristina Musholt 215 ע - צילום : משה מילנר , לשכת העיתונות הממשלתית 215 ת Christopher Macsurak - - 216 רועי בושי . מתוך מיזם ויקיפדיה Ron Reiring . - 218 http : // www . flickr . com / photos / 84263554 @ N 00 / 426013521 219 מלמעלה למטה Lester Townsend - מתוך ויקיפדיה ; Flickr . com / photos / kyknoord ; צילום : שלמה אלשיך , תל אביב Seighean ; Tom Ravenscroft . www . flickr . com / people / 43391993 @ N 03 ; מתוך ויקיפדיה 221 ע A Little Lam / Alex . www . flickr . com / photos / aelam / 4255209387 / in / photostream - 221 ת www . flickr . com / photos / paulkimo / 401159949 / sizes / s / in / photostream paulkimo 9 .- 222 י www . flickr . com / photos / andynunn / 2962667998 / in / photostream andy nunn . - 222 ש Andrew in Raleigh .- www . flickr . com / photos / andrewinraleigh / 1593842686 / in / photostream 223 ע Alfred Hutter- מתוך Wikimedia Commons 223 אש ראשון - צביה פיין 223 אש שני Sheriff of Nothing . www . flickr . com / photos / sheriffof 0 / 1355142484 - 223 ת Earl Andrew - מתוך ויקיפדיה 224 ע Rajeev Nair . www . flickr . com / photos / rajeevnair 1981 / 437766065 / in / photostream - 224 א ראשון Klest - מתוך Wikimedia Commons 224 א שני psd on flickr - 224 ת . Martin Heemskerck , Hanging Gardens of Babylon , 16 th century , engraving – מתוך ויקיפדיה העברית - 225 צביה פיין George Vasilopoulos . www . flickr . com / photos / duffs 100 / 4094498702 / in / photostream - 226 228 ע Dr . emmettbrown . - מתוך

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר