עמוד:358

מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , באיורים , במפות , בגרפים ובקטעים . . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book תמונות רישום התמונות והאיורים נעשה על-פי סדר הופעתם בספר ומצוין בקיצורים : י – ימין ; ש- שמאל ; ע- עליון ; א – אמצעי ; ת – תחתון לדוגמה : 26 ע – עמ ' 26 תמונה עליונה 91 שע – עמ ' 91 תמונה שמאלית עליונה על העטיפה : © צילום : ויז ' ואל פוטוס יחידה : 1 תהליכי פיתוח ותכנון משנים את פני העולם David Davidson ) teuchterlad ( - 70 , 7 8 ע- Library of Congress , Prints & Photographs Division , Detroit Publishing Company Collection , ] LC-USZC 4-1584 [ 8 ת Michael Danser - מתוך Wikimedia Commons www . flickr . com / photos / 58789412 @ N 00 / 136563346 Verity Cridland . - 9 11 י - צילום : מרק הימן . לשכת העיתונות הממשלתית 11 ש - אנה סוכנוב 12 ע - בית חולים אסותא . צילום : ישראל כהן 12 יא . KUKA Roboter GmbH - מתוך ויקיפדיה 12 שא- Jan-Erik Finnberg www . flickr . com / photos / wheany / 2239382557 12 ת- Kinshuk Sunil , India 13 י David L . Bezaire . http : // Flickr . com / photos / dlbezaire - 13 שע . Brookeln - מתוך Wikimedia Commons 13 שת torontocitylife . Com - 14 י www . flickr . com / photos / jorgebrazil / 3947645862 JorgeBrazil . - 14 ש Fabio Mascarenhas . www . flickr . com / photos / mascarenhas / 2312571867 - 16 ת Roger Green . www . flickr . com / photos / miqspix / 3974739932 - 17 י Photographs Division ] LC-USZ 62-34985 [ George Grantham Bain Collection . Library of Congress Prints and - 17 ש - צביה פיין 18 ע - רפי קיטרון 18 ת www . flickr . com / photos / dgeezer / 2754163673 diamond geezer - . Itoshin 87 - 19 מתוך Wikimedia Commons 21 ית Lunatic _ artemis - מתוך Wikimedia Commons 21 שע Javi Sevillano . www . flickr . com / photos / 15789736 @ N 00 / 2514356726 - 22 י . Edward - מתוך : Wikimedia Commons 22 ש Jongleur 100 - . מתוך Wikimedia Commons Joshua Giersch . www . flickr . com / photos / shinythings / 153758214 - 23 Muehlbradt Matthias - 24 26 י Banalities . www . flickr . com / photos / richardsummers / 2889576595 - 26 ש www . flickr . com / photos / evmaroon / 2462783879 Everett Mar . - 27 ע The International Bank for Reconstruction and Development , The World Bank - 27 ת ITDP-Europe . www . flickr . com / photos / 38607288 @ N 03 / 3836894424 - Development , The World Bank The International Bank for Reconstruction and - 28 . Emilfaro . - 29 מתוך ויקיפדיה Robert Scoble . - 32 www . flickr . com / photos / 35034363287 @ N 01 / 3009516045 33 י Eirik Refsdal . www . flickr . com / photos / eirikref / 2301400023 - 33 ש Kobayashi-Hillary . www . flickr . com / photos / markhillary / 3816289031 Mark - www . flickr . com / photos / 24038090 @ N 07 / 2284614381 aaronworner . - 34 NetDiva / Amy . www . flickr . com / photos / netdiva / 4369723670 / - 35 36 ע Harman . www . flickr . com / photos / quirky / 417939890 Wendy - 36 ת Le Grand Portage . www . flickr . com / photos / 44048265 @ N 00 / 3979877454 - 37 י 300 td . org / Jurgen . www . flickr . com / photos / 18832004 @ N 07 / 3519826848 - 37 ש - צילום : משה מילנר , לשכת העיתונות הממשלתית . Marion Schneider & Christoph Aistleitner ) contact Mediocrity ( – 38 מתוך Wikimedia Commons 39 ע - איגודן - איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה 39 ת Katherine Newumann - 40 ע Magnus Franklin . www . flickr . com / photos / adjourned / 3069327644 - 40 יא - עמי שוב-עמי 40 שא- manderson 2 / Mandy . www . flickr . com / photos / amanderson / 2414515235 41 ע - צילום : http : // en . wikipedia . org / wiki / File : Albatun _ Dod . jpg . Clipper 41 ת NGDC . Image by Craig Mayhew and Robert Simmon , NASA GSFC . Data courtesy Marc Imhoff of NASA GSFC and Christopher Elvidge of NOAA - 43 ע Jack Parkinson . flickr . com / photos / isthatyoujack / 261147901 - 43 ת - איריס שילוני 44 ע David Sim . www . flickr . com / photos / victoriapeckham / 3863693816 / in / photostream - 44 ת - צילום : Tswgb מתוך commons . wikimedia . org Leandro N . Ciuffo - 45 46 יע www . flickr . com / photos / louisesundaydress / 3836002193 Louise's Best Sunday Dress . - 46 שע Takeshi Kuboki . http : // www . flickr . com / photos / kuboki / 4425411532 - 46 ת Image courtesy of TANDBERG - Adam Jenkins . www . flickr . com / photos / 37796451 @ N 00 / 4527033749 - 49 Maureen . www . flickr . com / photos / amerune / 25150738 amerune / - 50 51 ת Brian Gratwicke . www . flickr . com / photos / 19731486 @ N 07 / 4084739236 - www . flickr . com / photos / cirque-du-pablo / 2959856624 . Pablo Nicol ? s Taibi - 53 54 שע - בילי סביר 54 ית Alejandro Erickson - Gonz ? lez Romero . www . flickr . com / photos / asocall / 2007591424 David - 55 56 ע www . flickr . com / photos / us _ army _ rolling _ along / 4059132099 Mark Holloway . - 56 ית Christine und Hagen Graf - www . flickr . com / photos / hagengraf / 3318027420 56 שת Photo by G-Man March 2005 . - מתוך ויקיפדיה 57 ש http : // en . wikipedia . org / wiki / File : Major _ russian _ gas _ pipelines _ to _ europe . png © 2009 Samuel Bailey . – 57 י U . S . Geological Survey - - 58 צביה פיין 59 ע Photo : UKaid / Department for International Development . www . flickr . com / photos / dfid / 3116643132 - 59 ת Ian Chappel - 60 ע Photographs by SatuSuro . commons . wikimedia . org - Photo : Passarinho / Pref . Olinda - 61 hat Gemma Longman . flickr . com / photos / g- -62 Ken Banks , kiwanja . net - 66 67 ע Sarvodaya Shramadana . www . sarvodaya . org - 67 ת www . flickr . com / photos / whiteafrican / 3822312257 Erik ) HASH ( Hersman . - One Laptop per Child . www . laptop . org - 69 יחידה : 2 פערים ברמת הפיתוח של מדינות העולם 71 י ) פרט ( 166 , ) פרט ( Anthony Goto - 71 ש ) פרט 166 , ) ) פרט ( Rodrigo Soldon . www . flickr . com / photos / soldon / 4099637820 - - 72 צביה פיין 77 מלמעלה למטה ; Trees For The Future . www . plant-trees . org - שחר כורם ; www . flickr . com / photos / 16462767 @ N 00 / 314207598 Canon in 2 D . ; בית חולים אסותא . צילום : ישראל כהן Rice Research Institute ) www . irri . org ( Part of the image collection of the International ; 78 י Petr & Bara Ruzicka . www . flickr . com / photos / pruzicka / 306756184 - 78 ש - FutureAtlas . com ) Josh Calder ( 79 ית photo by Jurvetson . www . flickr . com / photos / jurvetson / 52581560 - 79 שת - צביה פיין 85 ע Anne-Sophie Cardinal . annesophiecardinal @ gmail . com – 85 ת www . flickr . com / photos / cambodia 4 kidsorg / 487212789 Cambodia 4 kids . org Beth Kanter . - 86 ת Photo FaceMePls )@ flickr . com ( - Touch , www . nordictouch . co . uk Elin B @ Nordic Touch , ordic - 90 - 92 איריס שילוני 96 י popofatticus / Rob . www . flickr . com / photos / barretthall / 2870835629 - 96 ש Mara 1 . http : // www . flickr . com / photos / flametree / 3938165658 - 98 ע U . S . Navy photo by Mass Communication Specialist 2 nd Class - Marc Rockwell-Pate 98 ת Lon & Queta . www . flickr . com / photos / lonqueta / 4077602019 - 99 י www . flickr . com / photos / emeryjl / 3293670760 James Emery . - 99 ש www . flickr . com / photos / gail _ thepinkpeppercorn / 4677505086 thepinkpeppercorn / Gail - 100 ת Michael Coghlan ) Adelaide , Australia ( - Congress , Prints & Photographs Division ] LC-USZC 4-8791 [ Library of - 107 Honza Soukup - 110 111 ת Joseph R . Lewis Archives - - 113 בתוך : . Henry W . Wack , The story of the Congo Free State , G . P . Puntnam's Sons , 1905 , pp . 294 , 358 מתוך Wikimedia Commons

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר