עמוד:353

מים שפירים 298 , 293 , 87 , 38 - מיקור חוץ 126 , 33 - מכולה 235 , 49 - ( container ) מכון טיהור 299 , 39 - מכס 190 , 158 , 143 , 120 , 119 , 117 , 115 , 45 - מכפיל מקומי 125 - מלח 332 - מניה 120 - מסדרון אקולוגי 298 - מע"ר ( מרכז עסקים ראשי ) 251 , 250 , 249 , 240 , 227 , 226 , 219 , 218 , 210 , 208 , 206 , 204 , 203 , 202 , 200-199 , 195 - מערכת להסעת המונים 238 , 220 - מקור אנרגיה 329 , 328 , 327 , 326 , 324 , 322 , 321 , 317 , 314 , 313 , 312 , 311 , 252 , 206 , 181 , 179 , 160 , 109 , 76 , 70 , 43 , 30-29 - משאב מתחדש 327 , 324 , 322 , 314 , 313 , 70 , 42 , 25 - משאב מתכלה 333 , 329 , 328 , 327 , 314 , 313 , 252 , 70 , 29 , 25 - משאבי טבע וסביבה 341 , 340 , 336 , 329 , 328 , 311 , 305 , 304 , 300 , 295 , 290 , 252 , 154 , 146 , 145 , 139 , 138 , 134 , 122 , 114 , 110 , 109 , 107 , 106 , 105 , 77 , 70 , 59 , 45 , 35 , 34 , 32 , 31 , 30 , 29 , 26 , 25 - משאבים 341 , 338 , 337 , 336 , 333 , 331 , 328 , 321 , 314 , 312 , 311 , 308 , 307 , 306 , 304 , 293 , 292 , 290 , 286 , 273 , 266 , 265 , 252 , 242 , 241 , 240 , 238 , 234 , 230 , 221 , 217 , 216 , 158 , 157 , 156 , 147 , 141 , 132 , 122 , 106 , 100 , 85 , 66 , 63 , 59 , 58 , 45 , 44 , 41 , 34 , 32 , 29 , 28 , 27 , 26 , 25 - משק מעורב 288-286 - משק מתמחה חד-ענפי ( מונו קולטורה ) 288-286 - נ נגישות 269 , 266 , 240 , 221 , 218 , 217 , 216 , 207 , 206 , 205 , 204 , 200 , 198 , 197 , 195 , 156 , 150 , 149 , 112 , 101 , 87 , 80 , 65 , 61 , 57 , 46 - נגר עילי 298 , 296 , 291 , 187 - נייר ערך 245 , 127 , 120 , 27 - ננוטכנולוגיה 32 - ס סובסידיה 302 , 267 , 264 , 120 , 117 - סחר עולמי 145 , 143 , 134 , 123 , 122 , 121 , 119 , 115 , 108 , 106 - ( world trade ) סיוע הומניטרי 23 - סכר 332 , 325 , 324 , 281 , 108 , 61 , 44 , 37 , 36-35 - סף כניסה 263 , 262 , 258 , 204 , 199 - ע עורף כלכלי 190 , 111 , 60 , 51-50 - ( hinterland ) עיבוד יתר 301 , 291 , 290 - עיור יתר 234 , 231 - עיר 169 - וכן במקומות רבים לאורך הספר עיר גלובלית , עיר עולם 252 , 251-245 , 230 , 160 , 134 , 127 , 33 - City ) ( Global City , World ( ה ) עיר המרכזית 264 , 240 , 237 , 219 , 186 , 185 , 183 , 182 , 50 - עיר מתמחה 189 - עיר ענק 251 , 237 , 234 , 232 , 231 , 230 , 175-174 - ( megacity ) עיר ראשה 231 , 194 , 176 - ( primate city ) עלויות קבועות 57 , 56 , 49 , 48 , 47 - עלויות שוטפות 57 , 56 , 49 , 48 , 47 - עשירון עליון 165 - עשירון תחתון 165 - פ פאנל סולארי 322 , 25 - פארק תעשייה 54 - ת , 207 פוספט ( זרחה ) 335 , 333 , 331 , 330 , 29 - פירוור 240 , 232 , 227 , 222 , 218 , 213 , 212 , 204 , 203 , 187 , 186-185 - פירמידת גילים 91 - פיתוח 9 - ( development ) ובמקומותרביםאחרים פיתוח בר קיימא 342 , 341 , 338 , 336 , 311 , 305 , 304 , 252 , 238 , 11 - ( sustainable development ) פער דיגיטלי 100 , 69 , 66 , 65 - פרוור 299 , 252 , 249 , 241 , 240 , 225 , 213 , 212 , 211 , 210 , 204 , 203 , 199 , 196 , 187 , 186 , 182 - צ צדק מרחבי-סביבתי 245 , 217 , 216 - צמיחה כלכלית 307 , 156 , 153 , 140 , 138 , 136 , 133 , 131 , 126 - צריכת אנרגיה לנפש 313 , 312 , 76 , 74 - ק קו העוני 270 , 238 - קולוניאליזם 329 , 145 , 130 , 119 , 115-105 , 103 , 60 - קולוניה 145 , 115-105 , 60 - ( colony ) קולחים 303 , 299 , 293 , 39 , 38 - קפיטליזם 117 - קיימות 336 - ( sustainability ) ר רובוטיקה 32 - ריבוי טבעי 237 , 231 , 172 , 94 , 92 , 89 , 84 , 83 , 82 - רכבת קלה 221-220 , 63 - ( light rail ) רכבת תחתית 221-220 , 47 - רמת מינוע 234 , 219 , 206 , 204 , 186 , 100 , 99 , 62 , 59 , 56 , 55 - רמת חיים 329 , 317 , 306 , 282 , 248 , 240 , 237 , 230 , 209 , 204 , 165 , 159 , 158 , 151 , 150 , 149 , 147 , 141 , 140 , 139 , 136 , 134 , 133 , 132 , 131 , 123 , 120 , 100 , 99 , 80 , 77 , 76 , 72 , 68 , 67 , 64 , 61 , 58 , 23 , 19 , 17 , 16 , 9 - ( standard of living ) רפורמה כלכלית 264 , 155 , 134 , 117 - רעיית יתר 291 - רשת של ערים גלובליות 246 - ש שובל עירוני-כפרי 223 - ( rural-urban fringe ) שווי כוח קנייה בשוק המקומי 76 - שוק חופשי 337 , 228 , 227 , 212 , 198 , 158 , 146 , 143 , 134 , 124 , 122 , 117 , 24 , 20 - שטעון 53 , 49 - שימושי קרקע , 218 , 217 , 216 , 211 , 207 , 204 , 199 , 198 , 197 , 196 , 195 , 182 , 181 , 144 , 15 - ( land use ) 334 , 261 , 258 , 256 , 240 , 229 , 228 , 227 , 226 , 225 , 222 , 220 שינוע 139 , 49 , 48 - שיעור הבערות 102 , 97-96 - ( illiteracy ) שיעור המועסקים בחקלאות 269 , 264 , 259 , 133 , 79 , 78 - שיעור הריבוי הטבעי 95 , 94 , 90 , 89 , 84 , 83 , 82 - שיעור יודעי קרוא וכתוב 97-96 , 74 - ( literacy ) שיעור ילודה 231 , 172 , 166 , 112 , 102 , 95 , 92 , 91 , 90 , 89 , 88 , 86-84 , 83 , 82 - שיעור תמותה , 92 , 91 , 90 , 89 , 88-86 , 83 , 82 , 40 - 292 , 270 , 235 , 231 , 172 , 112 , , 98 , 95 שיעור תמותת תינוקות 239 , 98 , 87 , 85 , 59 , 40 , 10 - ( infant mortality rate ) שכונה גדורה 237 , 211 - שכונה לא- פורמלית 238 , 236 , 235 - שכונת עוני " ) סלאם 250 , 249 , 238 , 237 , 236 , 235 , 230 , 213 - ( " ת תאוריית התלות 145 - תהליך עיור 311 , 276 , 256 , 240 , 233 , 230 , 194 , 186 , 182 , 177 , 176 , 174 , 173 , 172-169 , 156 , 134 , 108 , 103 - תוחלת חיים 166 , 98 , 94 , 92 , 91 , 90 , 89-88 , 80 , 74 , 72 , 10 - ( life expectancy ) תחבורה פרטית 252 , 225 , 221 , 220 , 218 , 187 , 99 , 50 - תחבורה ציבורית 252 , 234 , 225 , 221 , 220 , 218 , 217 , 186 , 183 , 150 , 99 , 76 , 63 , 56 , 50 - תכנון מרחבי 307 , 306 , 304 , 18 , 15-14 - ( spatial planning ) תכנית מתאר 337 , 304 , 197 - תל"ג 272 , 152 , 75 - ( GNP ) תל"ג לנפש 75 - תמ"ג 233 , 165 , 159 , 153 , 152 , 134 , 132 , 131 , 123 , 114 , 102 , 76 , 74 - ( GDP ) תמ"ג לנפש 166 , 151 , 148 , 132 , 102 , 76 , 75 - תעסוקה לא-פורמלית 248 , 237 , 233 - תעשייה כבדה 238 , 217 , 209 , 207 , 206 - תעשייה עתירת ידע ( הייטק ) , 207 , 198 , 191 , 156 , 154 , 150 , 144 , 140 , 133 , 125 , 79 , 33 , 32 , 29 , 26 - 331 , 252 , 208 תעשייה עתירת עבודה 150 , 125 , 79 , 33 , 32 - תעשייה פטרוכימית 314 - תעשייה קלה 206 - תפוקה חקלאית 264 - תרבות צמחים 274 - תרבות צריכה 129 - תשומה חקלאית 264 - תשתיות 332 , 329 , 327 , 308 , 307 , 306 , 304 , 295 , 265 , 252 , 250 , 244 , 242 , 237 , 235 , 234 , 226 , 220 , 219 , 213 , 211 , 201 , 197 , 187 , 183 , 180 , 179 , 160 , 158 , 156 , 153 , 137 , 132 , 125 , 120 , 117 , 110 , 108 , 100 , 98 , 87 , 72 , 67 , 66 , 65 , 59 , 58 , 57 , 56 , 47 , 45 , 34 , 19 , 16 , 10 , 9 - ( infrastructures ) תשתיות תחבורה ניידות 47 - תשתיות תחבורה נייחות 103 , 62 , 55 , 47 -

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר