עמוד:316

תפרוסת תפוקת הנפט לעומת הצריכה שלו ברחבי העולם היא כזו : רוב המדינות המפיקות נפט הן מדינות פחות מפותחות , ואילו צרכניות הנפט הגדולות הן המדינות המפותחות . ומשום כך הנפט הוא גורם רב-השפעה בתהליכים כלכליים ופוליטיים . אירועים כמו מלחמת יום כיפור בישראל , ( 1973 ) עליית חומייני לשלטון באיראן , ( 1979 ) מלחמת המפרץ הראשונה ( 1991 ) ומשברים כלכליים כלל עולמיים שהתרחשו מאז תחילת המאה ה - 21- קשורים כולם קשר כלשהו לנפט . זאת ועוד : לא רק למדינות יש אינטרסים בשוק הנפט - היום קיימות חברות רב-לאומיות גדולות הנשלטות בידי בעלי הון או בעלי מניות מכל העולם . חברות כאלה מרחיבות את שליטתן בשוק הנפט , הן בתחום חיפושי הנפט הן בתחום ייצור מוצרי הנפט ; ושליטה זו מקנה להן כוח כלכלי ופוליטי עצום . בתגובה לתהליכים המתרחשים בשוק הנפט , צרכניות האנרגיה המובילות בעולם ( ארה"ב , מדינות מערב אירופה ויפן ) פועלות לאיתור עוד שדות נפט באזורים נידחים , בעיקר בים הצפוני , הן מפתחות טכנולוגיות חדשות לקידוחים עמוקים ביבשה ובקרקעית האוקיאנוסים ומפעילות סנקציות ולחצים כלכליים על מדינות אופ"ק . גם בקרב מפיקות הנפט חלים שינויים ותהליכי פיתוח , למשל : בעבר נמצאו שדות הנפט רק בתחומן של מדינות פחות מפותחות , ואילו זיקוק הנפט וייצור מוצרי דלק נשלטו בידי מדינות מפותחות . היום לעומת זאת חלק הארי מזיקוק הנפט נעשה גם במדינות שהנפט נמצא באדמתן , וכך מצליחות מדינות אלו להגדיל את רווחיהן . ? . 1 עיינו בנתונים בעמוד הקודם , במפה בעמ' , 29 ובדיאגרמה בעמ' 31 והיעזרו בטבלת המדינות שבסוף הספר . א . הסבירו כיצד מדינות ( דוגמת אנגולה וניגריה ) שכמויות הנפט שהן מייצרות אינן גדוולת , מייצאות כמויות גדוולת . ב . מצאו מאפיינים משותפים למדינות הצורכות נפט . ג . הסבירו את ההבדילם בין תפרוסת המדינות המייצרות והמייצאות נפט למדינות המייבאות נפט . ד . בדקו את עתודות הנפט של ארה"ב ואת מקומה כיצואנית נפט . שערו מדוע יש פער בין העתודות ילצוא . . 2 עיינו בגרף הישנויים במחירי הנפט . הסבירו כיצד השפיעו האירועים הבין-לאומיים על מחירי הנפט , ומהם הגורמים לישנויים אול . השינויים במחירי הנפט , 2006-1931

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר