עמוד:311

יחידה : 5 השלכות תהליכי הפיתוח על הסביבה השימוש במשאבי הטבע התפתח והתרחב במשך ההיסטוריה . האדם , שבראשית ימי האנושות חי חיי נוודות והשתמש במשאבי הטבע רק לצורך קיום בסיסי , התיישב בחלוף הדורות ביישובי קבע , ועם הזמן הגדיל את מספרם ושטחם והחל לצרוך מוצרים רבים . אלה הובילו להרחבת השימוש במשאבי הטבע ולשכלולו : עוד ועוד קרקעות נהיו משטחי בור לשטחים מעובדים או בנויים , צריכת המים עלתה , וניצול מקורות האנרגיה והמחצבים הלך והתרחב . עד לפני כמה דורות מגמת העלייה בניצול משאבי הטבע הייתה אטית והדרגתית , והשימוש עצמו לא פגע פגיעה של ממש במערכות הטבעיות של כדור הארץ . מפנה חד הביאה עמה המהפכה התעשייתית ; וב150- השנים שחלפו מאז התרחב ניצול משאבי הטבע לממדים עצומים , הן בעקבות גידול דרסטי באוכלוסיית כדור הארץ , הן בעקבות תהליכי הפיתוח המואצים המתרחשים בעולם כולו . היום ברור כי ממדי הניצול האדירים שמנצל האדם את משאבי הטבע גורמים לזיהום חמור של מים , אוויר וקרקע ; לשינויים בלתי הפיכים במערכות טבע רבות , שקיומם של כדור הארץ ושל בני האדם תלוי בהן ; לסכנת כליה של אחדים ממשאבי הטבע ; ולאסונות סביבתיים . יש אסונות סביבתיים שהיקפם מקומי , כמו המלחה של קרקע באזור מסוים ; יש אסונות סביבתיים שהשפעתם ניכרת על פני שטחים נרחבים , כמו כתם נפט המתפשט באוקיאנוס וגורם לאסון אקולוגי רחב ממדים ; ויש אסונות גלובליים , כמו המחסור העולמי במים ובנפט או ההתחממות הגלובלית . אחדים מהאסונות אפשר לתקן , כמו נחל שהזדהם ואפשר לנקותו ולטהרו ; ואחרים , קשה או בלתי אפשרי לתקן , כמו הכחדה של מיני צמחים ובעלי חיים . בפרקי הספר הקודמים כבר התקיים דיון בנזקים שפעולות הפיתוח גורמות לסביבה ובאסטרטגיות של פיתוח בר קיימא , העשויות למזער את הנזקים . בין השאר הוצגו המים כמשאב המשמש זרז פיתוח , ומנגד המחסור העולמי במים העלול להיות חסם פיתוח ( יחידה 1 פרק שני ;( השלכותיו של תהליך העיור המואץ על הסביבה - במדינות המפותחות ובמדינות הפחות מפותחות ( יחידה 3 פרק שלישי ;( המלחה ומדבור של קרקעות ובירוא יערות והשלכותיו ( יחידה 4 פרק רביעי . ( יחידה זו כולה מוקדשת להשלכות הפיתוח על הסביבה - שני הפרקים הראשונים ביחידה יעסקו בניצול משאבי האנרגיה והמחצבים וההשלכות שיש לכך על הסביבה , והפרק השלישי יעסוק בפיתוח בר קיימא ובפיתוח מקיים , וכן בצורך בפיתוח מדיניות סביבתית יעילה - הן מקומית הן בין-לאומית . דליפת נפט למפרץ סן פרנסיסקו בחוף פארק ולדנברג , 2007

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר