עמוד:309

משימות סיכום . 1 אילו קיבלתם 100 דונמים אדמה חקלאית במדינה כלשהי , על פי בחירתכם ... באיזו מדינה הייתם בוחרים ? היכן הייתם ממקמים את המשק שלכם ? אילו גידולים הייתם בוחרים לגדל - ובאיזו דרך ? היעזרו באטלס והסבירו את שיקוליכם . . 2 קראו על החקלאות בישראל בספר "ישראל במאה ה ) " 21- אפשר להיעזר בספר הדיגיטלי . ( א . איזה סוג חקלאות מתקיים בישראל - חקלאות קיום או חקלאות מסחרית ? נמקו . ב . מהם הקשיים של החקלאות בישראל , ומה מקורם ? . 3 א . הציעו דרכים לעודד חקלאים לעבור לגידולים המזיקים פחות לסביבה . ב . פרטו את הפעולות שרשויות המדינה ורשויות התכנון יכולות לנקוט כדי להפחית את הפגיעה בסביבה . דונו גם בהטבות וגם בעונשים . . 4 הכינו טבלה ובה שני טורים : טור אחד - ובו הנזקים שהחקלאות גורמת לסביבה , וטור שני - ובו פתרונות של חקלאות בת קיימא . רשמו מול כל נזק את הפתרון המתאים שמציעה חקלאות בת קיימא . שימו לב : יכול להיות יותר מפתרון אחד לכל נזק . . 5 נתחו את סיכום המחקר על ההמלצות לתכנון הכפר בישראל . א . כתבו לכל קטע במאמר כותרת , שתסכם את נושא הקטע . ב . כתבו לפי המאמר : באילו נושאים ישראל נוהגת כמו המדינות המפותחות האחרות , ובאילו נושאים היא אינה נוהגת כמותן ? ג . המאמר מותח ביקורת על מדיניות הפיתוח והתכנון של ישראל . תארו את הביקורת , והביעו את דעתכם : אם לדעתכם הביקורת אינה מוצדקת - כתבו מדוע , ואם הביקורת מוצדקת - כתבו מה כדאי לישראל לעשות כדי לשנות את המצב . ד . מתוך המאמר אפשר להבין חלק מהקשיים של המרחב הכפרי והחקלאות בישראל . פרטו את הקשיים האלה . . 6 תכניות פיתוח רבות במדינות הפחות מפותחות ממוקדות במרכז הכפרי . א . הסבירו את חשיבותם של תהליכי הפיתוח במרחב זה . ב . קראו את חקר המקרה על הכפר קילילי באפריקה ותארו אילו ממאפייני היישוב הכפרי שעליהם למדתם ביחידה זו עולים מתוכו .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר