עמוד:303

השקיה מבוקרת חקלאות בת קיימא נעזרת בשיטות השקיה המקטינות את כמויות המים המשמשים להשקיה ומצמצמות את הסכנה להמלחה ולזיהום של קרקעות ושל מי תהום . שיטות אלו כוללות את השימוש בטפטפות ( שראשיתו בישראל ) - המספקות כמות מבוקרת ומדויקת של מים וחומרי דישון ישירות לשורשי הצמח , ואת פיתוח מחשבי ההשקיה - המנתבים את כמויות המים ואת זמן ההשקיה באופן המתאים ביותר לסוג הגידול , לתנאי האקלים וכדומה . נוסף על כך , כדי להקטין את בעיית המלחת הקרקע , גובר השימוש במים חלופיים באיכות טובה : מי קולחים המטוהרים ברמות טיהור גבוהות ומי גשמים הנאגרים בעת שיטפונות לשימוש בעונות היובש . חקלאות אורגנית החקלאות האורגנית היא גישה חקלאית המשלבת בין שיטות עיבוד מסורתיות , שימור הסביבה וטכנולוגיות של חקלאות מודרנית . גישה זו שוללת שימוש בכימיקלים סינתטיים להדברה , לדישון ולזירוז הצמיחה . בחקלאות אורגנית מדשנים את הקרקע בחומרים טבעיים , כמו קומפוסט המיוצר משאריות של חומר צמחי ( גזם ענפים , עלים וכדומה ) או זבל אורגני של בעלי החיים . על המזיקים מתגברים באמצעות הדברה ביולוגית או בחומרים כימיים מסוימים שקיבלו אישור שאינם מזיקים , החלפת סוגי הגידולים במחזוריות , הגדלת מגוון הגידולים , והתאמה מרבית של הגידולים לתנאי הסביבה - כך שעמידותם הטבעית תהיה מקסימלית . את עשבי הבר מצמצמים באמצעות חיפוי טבעי , עקירה ידנית או באמצעות חריש . בחקלאות אורגנית לא משתמשים בגידולים שעברו הנדסה גנטית , ובתהליך עיבוד המזון האורגני לא משתמשים בחומרים סינתטיים דוגמת צבעי מאכל מלאכותיים או חומרים משמרים . עם זאת יש לציין כי החקלאות האורגנית היא חקלאות אינטנסיבית פחות בהשוואה לחקלאות שאינה אורגנית , ובמרבית המקרים היבולים שלה ליחידת שטח נמוכים מאלו המושגים בחקלאות הרגילה . לפני כ20- שנה החלו חקלאים במדינות המפותחות לפתח את החקלאות האורגנית באופן מסחרי ובקנה מידה גדול . התחום מתפתח במהירות , משום שמספר הצרכנים המחפשים מוצרי מזון אורגניים הולך וגדל - וזאת ממניעים בריאותיים ומתוך מודעות סביבתית . הביקוש למוצרים אורגניים והיתרונות הסביבתיים שיש לחקלאות האורגנית הביאו ממשלות רבות בעולם המפותח לתמוך בחקלאות מהסוג הזה . ? . 1 א . קראו את המאמרים על החקלאות האורגנית . ב . מהן הטענות המוצגות נגד החקלאות האורגנית ? ג . מהן הטענות נגדן ? ד . ומה דעתכם : האם התועלת מן החקלאות האורגנית רבה מן הנזק שהיא גורמת או שהנזק רב מן התועלת ? נמקו את דעתכם . . 2 אחת הטענות המופנות אל החקלאים בחקלאות האורגנית היא שמוצריהם יקרים באופן ניכר מן המוצרים הגדילם בישטות רגיולת . מנגד טוענים מגדיל הגידוילם האורגניים , כי מחיר המוצרים שמקורם בחקלאות הרגילה גבוה הרבה יותר מזה שהצרכן משלם עבורם . המחיר שהאוכולסייה משלמת עבור מוצרי החקלאות הרגילה כולל את הנזקים הגדוילם הנגרמים לסביבה ולאדם . הסבירו את הטענה וחוו את דעתכם . חקלאות אורגנית : חקלאות המתחשבת בערכי טבע ושימור הקרקע . החקלאים נמנעים משימוש בחומרים מזיקים לאדם ולסביבה בכל שלבי הגידול ( דישון , הדברה , זירוז תהליכי הבשלה ) ואף בשלבי עיבוד התוצרת . החקלאות האורגנית משלבת ידע מסורתי עם ידע חדשני ומדעי לטובת הסביבה . הנדסה גנטית : מכלול השיטות לשינוי המערך הגנטי , כלומר - לשינוי תכונות תורשתיות של אורגניזמים ( צמחים ובעלי חיים . ( בשיטות אלו גן של אורגניזם אחד מועבר לאורגניזם אחר על מנת להשביח את תכונותיו . ההנדסה הגנטית בחקלאות משמשת לייצור זנים עמידים בפני מזיקים ומחלות , זנים בעלי תנובה רבה יותר , זנים בעלי ערך תזונתי גבוה יותר ועוד .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר