עמוד:298

תרומתה של החקלאות לסביבה החקלאות המודרנית אמנם מייצרת מפגעים סביבתיים , אבל היא גם תורמת לשמירה ולהגנה על הסביבה ועל איכות החיים של המין האנושי . נוסף על היותה ספק המזון של האדם ובעלי החיים וספק חומרי גלם תעשייתיים ( כמו - כותנה , ( החקלאות משמרת שטחים חקלאיים פתוחים לא מבונים , ובכך תורמת לתחומים אקולוגיים , חברתיים ותרבותיים . התרומות האקולוגיות תרומה למגוון הביולוגי התרומה הראשונה של החקלאות לסביבה נמצאת בעצם התפרסותה על פני שטחים פתוחים רחבי ידיים , המאפשרים קיום ושימור של עולם החי והצומח . שטחים חקלאיים משמשים כמסדרונות אקולוגיים : הם מקשרים בין שטחים טבעיים ויוצרים רצף של שטחים פתוחים , המאפשר תנועה ומעבר של בעלי חיים ושל זרעים ממינים שונים . שטחים חקלאיים רחבי ידיים עשויים לתרום גם להגדלת המגוון הביולוגי , בעיקר באזורי התפר שבינם לבין השטחים הטבעיים . תרומה לחלחול מי הגשמים בשטח החקלאי , כמו בשטחים פתוחים בכלל , חודרים מי גשמים ונגר עילי אל מפלסי מי התהום ומעשירים אותם במים שפירים . התרומה להעשרת מי תהום משתנה לפי סוג הקרקע וסוג הגידול החקלאי , וכך לדוגמה - בקרקעות שמקורן בסלעי גיר , דולומיט או אבן חול מתקיימים תהליכי חלחול והעשרה של מי תהום , ואילו בקרקעות שמקורן בסלעי חרסית - החידור למי התהום נמוך . השפעה על מאזן הגזים באטמוספרה הגידולים החקלאיים , כמו הצומח הטבעי , פולטים חמצן וקולטים פחמן דו-חמצני , שבהיעדרם היה נותר באוויר כגז חממה . הגידולים החקלאיים קולטים גם מזהמים מסוימים , ובכך מקטינים את השפעתם על הסביבה ומשמשים מחסום מפני זיהום אוויר , אבק ורעש . פגיעה באוכלוסייה המקומית נושא שמירת הטבע ביערות הגשם רחוק מבעיותיהן הקיומיות של מדינות עניות רבות , ולעומת זאת במדינות המפותחות עולות הדרישות למוצרי עץ ולמוצרי מזון שונים , שמקורם ביערות . מדינות פחות מפותחות רבות מוכרות את הזכויות לבירוא היערות לחברות מסחריות רב-לאומיות . רווחי המכירות נכנסים אמנם לקופות המדינות , אך הנהנים העיקריים מרווחי הבירוא הם בעלי החברות הרב-לאומיות ולא תושבי המדינות שבשטחן נמצאים היערות . לדוגמה : ביער האמזונס , שהוא הגדול ביערות הגשם בעולם , נעשות פעולות בירוא נרחבות . ביער זה חיים שבטים אינדיאניים אחדים , שלא זו בלבד שאינם נהנים מפעולות הבירוא - הם אף ניזוקים ממנה מאוד . בני אותם שבטים נאלצים לשנות את אורחות חייהם , וחלקם נאלצים לעקור למקום אחר , ולא אחת מתרופפת בשל כך המסגרת השבטית שבתוכה הם חיים . מסדרון אקולוגי : שטח פתוח המקשר בין שטחים טבעיים , בכך שהוא מאפשר מעבר של בעלי חיים וצמחים . מטרתם של מסדרונות אקולוגיים - יצירת רצף של שטחים פתוחים כדי להקטין את ההשפעה של הפיצול והקיטוע של מערכות אקולוגיות . חידור : תהליך חדירת הגשם לתוך הקרקע . קרקעות שונות נבדלות אלו מאלו במבנה ובהרכב , ולפיכך קצב החידור שונה ממקום למקום . שטח חקלאי בעמק החולה , המשמש כמסדרון אקולוגי

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר