עמוד:290

הנזקים שהעיבוד החקלאי גורם לסביבה עיבוד חקלאי אינטנסיבי ופעולות שנועדו להרחיב את שטחי החקלאות ולהגדיל את היבולים גורמים נזקים הולכים וגדלים לסביבה ולמשאבי הטבע . עיבוד יתר של הקרקע גידול האוכלוסייה בעולם יצר דרישה גוברת למזון , ודרישה זו הביאה לעיבוד שטחים הולכים וגדלים ולהגברת האינטנסיביות של העיבוד החקלאי . עיבוד יתר של הקרקעות ( עיבוד תכוף - עונה אחר עונה ) וגידול אותם סוגי גידולים על אותה יחידת שטח - גורמים להרס הקרקעות ולירידה בפוריותן , עד שהקרקע אינה יכולה לספק אמצעי מחיה לבני אדם , לצמחים ולבעלי חיים . תהליכים אלו של הידלדלות הקרקע מכונים גם בשם " תהליכי מדבור" , והם מתרחשים באזורים צחיחים ( מדבריים ) וצחיחים למחצה ( ערבתיים . ( כמעט מחצית הקרקעות בעולם מצויות באזורים צחיחים וצחיחים למחצה , וכשליש מאוכלוסיית העולם חיה בהם , רובה אוכלוסייה דלת אמצעים . כיום מצויים 20 % -10 % מן השטחים שבאזורים אלו בתהליכי מדבור , בעיקר בשל תהליכים של ניצול יתר של משאבי הקרקע והמים . ואלו הן כמה פעולות חקלאיות הגורמות להידלדלות הקרקע ולאובדן ערכה החקלאי : פרק רביעי חקלאות וסביבה העיבוד החקלאי לסוגיו משפיע על הסביבה הטבעית . ככל שהחקלאות מתפתחת - כן גדלה השפעתה על הסביבה , ובמקרים רבים זוהי השפעה שלילית הגורמת נזקים רבים ומפגעים קשים . ואולם תפקידיה החשובים של החקלאות , ובעיקר תפקידה כמקור המזון למין האנושי , אינם מאפשרים לצמצם את הייצור החקלאי . ההפך : אוכלוסיית העולם גדלה - וזקוקה לעוד ועוד מזון . למרות ההשפעה המזיקה , החקלאות גם תורמת תרומה חשובה לסביבה - הקשורה בעיקר לשטחים החקלאיים , שהם שטחים פתוחים , וקיומם חשוב ביותר לחיים על פני כדור הארץ . אם לתרומת החקלאות לסביבה יתווספו דרכי עיבוד מושכלות וידידותיות נקבל חקלאות בת קיימא , השומרת על האיזון האקולוגי : אינה מכלה ואינה מזהמת את המשאבים שהיא נשענת עליהם ( קרקע , מים , אוויר ומגוון בעלי חיים וצמחים , ( מטפחת אותם ומשמרת את ערכם גם לימינו אלה וגם לדורות הבאים . בנושאים אלו יעסוק הפרק . חקלאות בת קיימא : ( agricalture sustainable ) חקלאות המבוססת על גישה המשלבת את צורכי הפיתוח וצורכי החברה עם הצורך לשמור על הסביבה . לפי גישה זו , כל פיתוח וכל פעילות בהווה צריכים להתבצע תוך ראיית צורכי האוכלוסייה - גם בהווה וגם בעתיד . עיבוד יתר : עיבוד הקרקע ( בעיקר חריש ) באותה יחידת שטח בתכיפות גבוהה , ללא שמירה על איזון בין מה שנלקח מן הקרקע למה שמוחזר אליה . עיבוד יתר גורם להרס מבנה הקרקע ולירידה בפוריותה . הידלדלות הקרקע : ירידה באיכות הקרקע בשל סחיפתה ואובדן פוריותה . הידלדלות הקרקע נגרמת בדרך כלל בשל פעילות האדם . מדבור : ( desertification ) תופעה שבה הקרקע באזורים מסוימים , בעיקר בשולי מדבריות , מידלדלת ואינה מאפשרת קיום בסיסי . התופעה נובעת מכמה גורמים , הקשורים בדרך כלל לפעילות האדם : ביקוש הולך וגדל של שטחים חקלאיים , ניצול יתר של מקורות המים , עיבוד יתר של הקרקע , שימוש נרחב בחומרי דישון והדברה ועוד . גם לשינויים האקלימיים המתחוללים בימינו יש חלק בתהליכי המדבור . שטחים חקלאיים ונוף טבעי באי כרתים שבים התיכון . שטחי החקלאות והנוף הטבעי יוצרים יחדיו שטחים פתוחים , שחשיבותם רבה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר