עמוד:289

חברה חקלאית תאגידית בארה"ב חברת ( Archer Daniels Midlan ( ADM צמחה ממשק חקלאי קטן , שייצר בתחילת המאה ה20- שמן מזרעי פשתה , ונעשתה אחת החברות החקלאיות המסחריות הגדולות בעולם . כיום עובדים בחברה 27 אלף איש . החברה רוכשת תוצרת חקלאית כמו תירס , זרעים לשמן , חיטה וקקאו מכל רחבי העולם . חלק מהתוצרת משווק ישירות , ואת החלק האחר מעבירים למפעלים לעיבוד תוצרת חקלאית , הפזורים על פני כ60- מדינות ברחבי העולם . במפעלים אלו מייצרים ומפיקים מצרכי מזון לאדם , מזון לבעלי חיים , חומרי דלק ממקור צמחי וחומרי גלם לתעשייה . העובדה שהחברה מפיקה מגוון מוצרים מכל גידול מביאה לניצולם המרבי ולרווח כלכלי ראוי . החברה מספקת גם שירותים , כגון - אספקת זרעים , אחסנת התוצרת החקלאית והובלתה . הובלת התוצרת החקלאית והמוצרים המעובדים נעשית באמצעות אלפי משאיות , קרונות רכבת , דוברות או ספינות של החברה . החברה מקשרת בין החקלאים לשווקים הבין-לאומיים , והלקוחות הגדולים שלה הן חברות מזון בין-לאומיות גדולות . ההנהלה הראשית של החברה נמצאת באילינוי בארה"ב , וברחבי העולם פזורים כ230- מפעלים ומשרדים המשתתפים בתהליכי הייצור והשיווק . ? . 1 התבוננו באטלס במפה עולמית של גידוילם חקלאיים . א . בחרו את אחד הגידוילם העיקריים המופיעים במפה ותארו את תפוצת הגידול שול בעולם . ב . היעזרו במפות אקילם וקרקעות והסבירו את התנאים הפיזיים שבהם מגדילם את הגידול שבחרתם . ג . בחרו את אחת המדינות שבה מגדילם את הגידול שבחרתם , ומצאו נתונים עילה בטבלה שבסוף הספר . האם לדעתכם ישטות הגידול במדינה זו יהיו ישטות של חקלאות קיום או של חקלאות מסחרית ? נמקו . ד . חפשו ברשת תמונות של אזורים חקלאיים במדינה שבחרתם . האם התמונות מצדיקות או מפריכות את הדעה שהצגתם בסעיף הקודם ? נמקו . . 2 קראו את המידע המופיע באחד הקישורים . א . איול ענפי חקלאות מגדילם במשק שעילו קראתם ? ב . מהו סוג המשק החקלאי המתקיים בו ? נמקו . ג . מה דעתכם האיישת על משק מסוג זה ? האם כדאי לפתח משקים מסוג זה או להגביל את מספרם ? נמקו . . 3 ממדי החקלאות התאגידית בעולם הולכים ומתרחבים . א . סכמו את יתרונות החקלאות התאגידית מנקודת ראותם של בעיל החברות . ב . הציעו לבעילם של אחת החברות התאגידיות בעולם רעיון עסקי חדש .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר