עמוד:260

גורם נוסף המשפיע על צורת היישוב הכפרי קשור לאופן ההתפתחות שלו : במהלך ההיסטוריה התפתחו רוב הכפרים באופן טבעי , על פי תנאי השטח וצורכי התושבים וללא תכנון מראש . ואולם בתקופה המודרנית יישובים כפריים חדשים , או הרחבות של יישובים כפריים ותיקים , נבנים על פי תכנית ערוכה מראש . הגורמים הרבים האלה יוצרים שני דגמים עיקריים של יישובים כפריים : דגם של יישוב מפוזר - שבו בתי הכפר מפוזרים בתוך החלקות החקלאיות ומרוחקים זה מזה ; ודגם של יישוב מקובץ - שבו בתי הכפר סמוכים זה לזה , והחלקות החקלאיות מרוחקות בדרך כלל מבית החקלאי . לעתים ההתקבצות היא במרכז - ולעתים ההתקבצות היא לאורך כביש , נהר וכדומה . היתרון של דגם היישוב המפוזר הוא שמקום המגורים של החקלאי נמצא קרוב לחלקת השדה . חסרונו של דגם זה הוא שהשטחים הציבוריים רחוקים מן התושבים הגרים בקצות הכפר . בדגם המקובץ החקלאים המתגוררים במרכז הכפר נאלצים לעבור מרחק רב עד לשדותיהם , אך יתרונו של דגם זה - שקל יותר לנהל ולארגן את חיי התושבים ולספק להם תשתיות ושירותים . במקרים רבים אפשר לזהות את הגורמים להתפתחותו של אחד מדגמי היישובים שהוזכרו . למשל - במקום שהקרקע מצויה בשפע והחלקות החקלאיות גדולות , יעדיפו החקלאים לבנות את בתיהם בלב השטח החקלאי - וכך יתפתח כפר מפוזר . לעומת זאת , באזור הררי , לאורך כביש ראשי או נהר , מתפתחים לרוב יישובים כפריים מקובצים . במשך הזמן שני הדגמים - זה של היישוב המקובץ וזה של היישוב המפוזר - עוברים תהליכי שינוי , לדוגמה : בעבר היה צורך למקם יישוב בקרבת מקור מים ( נחל , מעיין , באר וכדומה , ( כדי שלא יהיה צורך לשאת את מכלי המים למרחק רב . כיום העברת המים ברשת צינורות משחררת מהצורך במקור מים קרוב , ופיזור בתי הכפר אינו פוגע באיכות חיי התושבים . במקומות שונים בעולם היה לכפר מקובץ יתרון ביטחוני חשוב . כיום במקומות שבהם הגורם הביטחוני כבר אינו תקף - דגם הכפר משתנה , והוא נעשה כפר מפוזר . יישוב מפוזר : צורת יישוב כפרית , שבה בתי המגורים מרוחקים זה מזה ומפוזרים על פני שטח נרחב . יישוב מקובץ ( יישוב מכונס : ( צורת יישוב כפרית , שבה בתי המגורים מקובצים יחדיו וסמוכים זה לזה . . 1 נסחו ארבעה מאפיינים של יישובים כפריים . ישמו לב לדגם הכפר , מיקומו , מבנהו ועיסוקי התושבים . . 2 איול מן המאפיינים נשיסחתם באים ילדי ביטוי בתמונות שבפרק זה ? כפר בבאווריה בגרמניה - יישוב מקובץ . בתי הכפר במרכז , והשדות סביבם כפר באזור בופור בצרפת . בתי הכפר מפוזרים על פני מדרונות האלפים הצרפתיים , ושטחי המרעה מפרידים ביניהם

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר