עמוד:256

מאפייני היישובים הכפריים מן התמונות שלפנינו מצטיירים נופים כפריים במקומות שונים בעולם . בכל אחד מהם אפשר לראות את ההשפעות של תנאי הטבע ושל ההיסטוריה והתרבות המקומיים . בתמונות אפשר לראות גם כמה מאפיינים משותפים , הבאים לידי ביטוי בגודל היישובים , במבנה שלהם , בשימושי הקרקע ובאורח החיים הכפרי . פרק ראשון מאפייני המרחב הכפרי והתמורות המתחוללות בו תחילתם של היישובים הכפריים מקבילה לתחילתה של החקלאות - מאז שבני האדם עברו מציד ולקט לעיבוד שדות וגידול בעלי חיים , הם הפסיקו לנדוד ועברו למגורי קבע . זו הייתה תחילתו של היישוב הכפרי ( עוד בנושא - בפרק הבא . ( במשך מרבית שנות ההיסטוריה האנושית התגוררו רוב תושבי העולם ביישובים כפריים , התפרנסו מחקלאות וניהלו אורח חיים כפרי . רק מיעוטם חיו בערים . ואולם במהלך 200 השנים האחרונות חל במצב זה שינוי ניכר : בין היישובים הכפריים ליישובים העירוניים החלו תנועות של אוכלוסייה . תחילה התרחש תהליך עיור מסיבי - הגירה גדולה של תושבי הכפרים אל הערים בחיפוש אחר מקורות תעסוקה ומגורים . בחלוף השנים החלה , בעיקר במדינות המפותחות , גם תנועת חזרה של תושבים עירוניים מן הערים אל היישובים הכפריים . תנועות האוכלוסייה שבין הכפרים לערים והתפתחות התחבורה והתקשורת שינו את אופיו של המרחב הכפרי , ובמקומות רבים בעולם הן טשטשו את ההבדלים בין היישובים הכפריים ליישובים העירוניים . למרות זאת אפשר למצוא מאפיינים בסיסיים משותפים וייחודיים ליישובים הכפריים בעולם . יותר מכך : אפשר גם להבחין בתהליכי שינוי במרחב הכפרי המשותפים למקומות שונים בעולם . פרק זה יעסוק במאפייני היישובים הכפריים בעולם המפותח - בהשוואה למאפייני היישובים הכפריים בעולם הפחות מפותח ; בקשר שבין מבנה הכפר , העיסוק החקלאי והתנאים הפיזיים ; ובתהליכי השינוי שעובר המרחב הכפרי . כפר באזור הררי באלבניה כפר בצפון וייטנאם , קרוב לגבול עם סין . מבנה הקומות שבמרכז הכפר הוא בית ספר

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר