עמוד:242

שימור אתרי מורשת תרבות בערים רבות בעולם , מפותחות ופחות מפותחות , משקיעים הון ויצירתיות בשימור אתרים עתיקים ומבנים ישנים בתוך העיר - אתרים בעלי חשיבות תרבותית , היסטורית , דתית , אדריכלית , אמנותית או מדעית . באופן טבעי רבים מן האתרים האלה נמצאים בחלקים הישנים או העתיקים של העיר , ופיתוחם מסייע להתחדשות העיר , לשיקום שכונות מוזנחות ולקידום האוכלוסיות החלשות המתגוררות בהן . לעתים אזור האתר ששומר נעשה מוקד משיכה לאוכלוסייה אמידה , ערך הדירות באזור עולה , ונבנים בו מבני מגורים חדשים - המביאים להתחדשות עירונית נוספת . אתרים אלו מכונים " אתרי מורשת תרבות" כי הם מבטאים " מורשת , " כלומר - יש בהם מרכיבים שלדעת רבים חשוב לשמר ולהוריש לדורות הבאים . שימור אתרים אלו תורם לחיזוק הזהות של תושבי העיר ולתחושת השייכות שלהם למקום , והם גם מעניקים לתושבים ולמבקרים בהם תחושה של קשר לעבר ושל המשכיות לעתיד . סיבה חשובה לא פחות לשימור אתרי מורשת תרבות היא היותם משאב לחיזוק כלכלת העיר , שכן רבים מהם מושכים תיירים . הביקור באתרים כאלה כרוך לעתים בתשלום , ובקרבתם מתפתחים עסקים המספקים שירותים למבקרים : חנויות מזכרות , בתי קפה , מסעדות , מוזאונים וכדומה . עיריות , רשויות המדינה ואף ארגונים בין-לאומיים יוזמים תכניות לשימור בניינים ישנים ולהגנה עליהם מהריסה ומפיתוח . התכניות כוללות תקנות מחמירות לגבי ביצוע שינויים במבנים , ומחייבות את בעלי הנכסים לשפץ ולשמר את המבנים בהתאם לסגנונם האדריכלי המקורי . תכניות לשימור רותמות בדרך כלל יזמים פרטיים לצורך שימור מבנים עתיקים . למשל : הרשות המקומית מחייבת יזם המעוניין לבנות בניין חדש במתחם המיועד לשימור - לבצע פעולות שימור בבניינים סמוכים . בתמורה מוגדלות זכויות הבנייה שלו , והוא מקבל אישור לבנות קומות נוספות . היוזמה לשימור אתרי מורשת תרבות מגיעה לעתים מ"למטה , " כלומר - מתושבי המקום ; ולעתים היוזמה לשימור מגיעה מ"למעלה , " ממוסדות השלטון - הרשות המקומית , השלטון המרכזי או ממוסדות בין-לאומיים ובראשם מוסדות האו"ם העוסקים בשימור ובטיפוח של אתרים ברחבי העולם . ניגוד אינטרסים בין שימור לפיתוח מול המגמה הרואה בשימור של מבנים ואתרים עתיקים וישנים תרומה חשובה להתחדשות העירונית , מצויים גורמים הרואים בשימור פעולה המעכבת את ההתפתחות העירונית . מרבית אתרי מורשת התרבות מצויים במרכזי הערים המשוועים לפיתוח תשתיות , להרחבת כבישים ולפיתוח אמצעי תחבורה נוספים ; ויזמים ציבוריים ופרטיים מבקשים לתת מענה לביקוש הרב לקרקע באזורים אלה . זאת ועוד : יזמים פרטיים בעלי הון מציעים לרשויות הערים תשלומים גבוהים בעבור הסכמה לפרויקטים של פיתוח - משאבים שהרשויות יכולות לנצל לטובת תושביהן . לעתים קרובות נוצרים בשל כך ניגודי אינטרסים חריפים בין הדורשים תהליכי פיתוח מהירים ועתירי רווחים , לבין הדוגלים בשימור מבנים ואתרים בעלי חשיבות ערכית . הדרך העיקרית ליישובם של ניגודי האינטרסים מצויה במדיניות עירונית המגדירה באמצעות חוקים ותקנות את המקומות המיועדים לשימור ואת המקומות לפיתוח , את הכללים המנחים את היזמים ואת רשויות העיר בבואם לקבל החלטות בנושאים אלה ואת הדרכים לאכיפת החוקים והתקנות . המועצה לשימור אתרים בישראל ממונה על הפיקוח והשימור של אתרי מורשת התרבות בארץ . במסגרת תפקידה זה המועצה מנהלת מאבקים רבים מול רשויות ערים , יזמים פרטיים , ולעתים אף נגד רשויות המדינה . אתר מורשת תרבות : אתר , מבנה או מתחם שיצר האדם ושיש לו ערך תרבותי יוצא דופן , ברמה מקומית או עולמית . העיר האסורה בבייג'ין , בירת סין . במשך 500 שנה , עד שנת - 1912 מקום משכנם וארמונם של קיסרי סין . כיום זהו אתר תיירות מבוקש . המבנים מייצגים את תקופת שלטונם של הקיסרים בסין , ומדגימים את סגנון האדריכלות המסורתית שלה . ארגון אונסקו הכריז על העיר האסורה כאתר מורשת עולמית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר