עמוד:238

ההתמודדות עם הקשיים הערים במדינות הפחות מפותחות מתמודדות עם מכלול מורכב של קשיים , והסבל של התושבים הרבים המצויים מתחת לקו העוני הוא אחד העיקריים שבהם ; במרחב העירוני סבל זה בא לידי ביטוי בשכונות העוני הלא-פורמליות , וגרוע מזה - בדרי הרחוב הרבים . עד סוף המאה הקודמת הדרך העיקרית שנקטו רשויות הערים הייתה לנסות ולסייע לתושבים במציאת פתרונות דיור . כיום הנטייה היא לייצר פתרונות לבעיית העוני בכללותה באמצעות מתן השכלה , הכשרה מקצועית , יצירת מקומות עבודה ושיפור איכות החיים והסביבה . אלו הם תהליכים ארוכי טווח , אך נראה שהם יעילים יותר מהניסיון הישיר למציאת דיור . נוסף על כך במקומות רבים בעולם , המדינה בוחרת להכיר בשכונות הלא-פורמליות ומחפשת דרכים " להכיל" אותן אל תוך המארג העירוני . תפיסה זו רואה בהתיישבות הלא-פורמלית תגובה מעשית וטבעית של האזרחים למצב העוני שהם שרויים בו וניסיון הוגן למצוא פתרון לקשייהם . הרשויות המקומיות , גופים פרטיים , הקהילה וארגונים לא-ממשלתיים , הפועלים לשיקום שכונות העוני , נוקטות כיום בדרכים המשתפות את התושבים המקומיים במציאת פתרונות לקשייהם מתוך הבנה שמעורבותם תכוון את הפתרונות לצורכיהם ובד בבד תעצים את התושבים ותקנה להם כישורים להתמודדות עם המצוקה . מגמה נוספת המתגברת כיום היא התארגנויות של אוכלוסיות השכונות הלא-פורמליות , המקימות באופן עצמאי מוסדות ועסקים לטובת הקהילה - כגון בתי ספר מקומיים , חנויות ושוק מקומי . נוסף על הניסיונות לסייע לתושבי העיר במציאת מקום מגורים , מתקיימים בערים במדינות הפחות מפותחות תהליכי פיתוח בתחומים אחרים של המארג העירוני , ובהם - פיתוח תשתיות בסיסיות בעלות נמוכה , פיתוח מערכות להסעת המונים , תכניות לפיתוח בר קיימא , המביא בחשבון את צורכי הדורות הבאים , ודרכים למיתון תהליך ההגירה באמצעות פיתוח הכפרים . מפגעים סביבתיים ערי המדינות הפחות מפותחות מתאפיינות גם בבעיות סביבה חמורות : זיהום האוויר ברבות מהן קשה , והוא הולך ומחריף . נוסף על היקפי התנועה הגדולים , רבים מכלי הרכב הנוסעים ברחובות העיר מיושנים ופולטים עשן רב , והשימוש בדלקים מאיכות גרועה ( כולל דלקים שאינם דלי עופרת ) מגביר את עוצמת הזיהום הנפלט לאוויר . תנופת התיעוש המתרחשת ברבות מן הערים , שחלק ניכר ממנה בתחום התעשייה כבדה , תורמת אף היא לזיהום . שכונות עוני רבות ממוקמות לצד מפגעים סביבתיים , ובהם מפעלי תעשייה הפולטים חומרים מסוכנים . הררי האשפה , המצטברים במרחב העירוני בהיעדר פינוי מסודר , כמו גם הביוב הזורם לרחובות , תורמים אף הם לזיהום האוויר , הקרקע ומי התהום של הסביבה העירונית כולה . זאת ועוד : הגידול המואץ של אוכלוסיית העיר מביא להתפשטותן של שכונות עוני לא מתוכננות בשולי העיר , על חשבון השטחים הפתוחים . גם בשטחי הציבור ניכרת הזנחה : הפארקים והגנים הציבוריים מעטים , באלו הקיימים שוררת עזובה רבה , ומבנים רבים , ובהם גם מבנים בעלי חשיבות היסטורית , מתפוררים בגלל חוסר בתחזוקה מתאימה . תהליכים אלו נובעים בחלקם מחוסר מודעות סביבתית , אך בעיקר מפני שתושבי הערים במדינות הפחות מפותחות כמו גם רשויות העיר עסוקים בהישרדות ואינם מצליחים להפנות משאבים לנושאים סביבתיים , לחקיקת חוקים מתאימים ולאכיפתם . קו העוני : סכום כסף מסוים שנקבע כ"קו גבול" בין אלו שהכנסתם החודשית נמוכה מסכום זה , והם נחשבים לעניים , לבין אלו שהכנסתם החודשית גבוהה ממנו . מאחר שרמת החיים של האוכלוסייה במדינה משתנה , מעדכנים את קו העוני מדי שנה . הזנחה באזור מגורים בקהיר , בירת מצרים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר