עמוד:218

שטחי התחבורה העירונית שטח נרחב בכל עיר מוקצה לתחבורה - לכבישים , מחלפים , תחנות אוטובוס , מגרשי חנייה , מסילות ברזל , תחנות רכבת , מתקני נמל , נמלי תעופה ועוד . בערים שבהן קיימת מערכת תחבורה מפותחת - כשליש משטחה של העיר מוקדש לתפקוד זה , ובערים שבהן השימוש ברכב פרטי גדול במיוחד - השטח גדול אף יותר . מערכת התחבורה העירונית מאפשרת לאנשים ולסחורות לנוע בין חלקי העיר , להיכנס אל העיר ולצאת ממנה - תנועה הכרחית לתפקודה התקין של העיר . קיים קשר הדוק בין התפתחותה של מערכת התחבורה העירונית לבין התפתחותה של העיר . פיתוח התחבורה הוא המאפשר את התפשטותה של העיר במרחב ואת התפתחותם של שימושי הקרקע הנפרדים בעיר . שינויים בשימושי הקרקע גוררים שינויים במערך התחבורה - ולהפך . לדוגמה : כשבונים שכונה חדשה , סוללים כבישי גישה חדשים המובילים אליה , וקווי אוטובוס קיימים משנים את מסלולם כדי להגיע אליה . סלילת כביש חדש או הנחת מסילת ברזל אל אותה שכונה מקלות את הנגישות אליה ומעודדות עוד תושבים לעבור להתגורר בה . היבט נוסף של הקשר בין מערכת התחבורה העירונית לבין שימושי הקרקע והפעילות המתרחשת בהם - קשור להתאמה בין היקף הפעילות להיקף התנועה : באזורים שבהם הפעילות רבה גם התחבורה צפופה , ואילו באזורים שבהם הפעילות מועטה , גם התחבורה דלילה . ביטוי בולט לכך אפשר לראות באזור המע"ר : הריכוז הגבוה של מקומות עבודה , מסחר ובילוי באזור מושך אליו בני אדם רבים - ולפיכך רבים מקווי האוטובוס והרכבת עוברים דרכו , ועומסי התנועה במקום גדולים במיוחד . הסבירו את האיור שלפניכם והביאו דוגמאות הממחישות את התהילך המתואר בו . שימושי קרקע בעיר לוס אנג'לס בארה"ב . מכלל השטח העירוני בולט לעין השטח הנרחב המוקצה לכבישים , למחלפים , למסילות , לתחנות רכבת ואוטובוס ( המבנה האדום בחזית התמונה ) ולמגרשי חנייה . שני שלישים משטחה של העיר משמשים לכבישים ולמגרשי חנייה . השימוש ברכב הפרטי באמריקה בכלל , ובלוס אנג'לס בפרט , הוא מן הגבוהים בעולם . הסיבות לשימוש המוגבר בכלי רכב פרטיים באמריקה נובע מהזנחה ארוכת שנים של מערך התחבורה הציבורית , ממחירי הדלק וממחירי הרכב הנמוכים , המעודדים שימוש ברכב פרטי , ומתהליכי הפירוור הנרחבים שפיזרו את האוכלוסייה על פני מרחבים גדולים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר