עמוד:206

אזורי התעשייה והשינויים המתחוללים בהם מימיה הראשונים שימשה העיר מרכז למלאכה , ומאז המהפכה התעשייתית הייתה למרכז הייצור התעשייתי . מצד אחד התעשייה מילאה תפקיד חשוב בהתפתחותן של הערים - ומצד אחר התפתחות הערים מילאה אף היא תפקיד חשוב בשינויים בענף התעשייה . ענף התעשייה כולל מגוון רחב של מפעלים - מבתי מלאכה קטנים המעסיקים עובדים מעטים ועד מפעלי ענק המעסיקים מאות ואלפי עובדים . נוכחותם של אזורי התעשייה בנוף העירוני בולטת , הם תופסים שטח נרחב המשמש לייצור ולאחסון , ורבים מהם יוצרים בעיר הצפופה מטרד של זיהום ורעש . מראשית המהפכה התעשייתית התפתח מגזר התעשייה בעיר ועבר תמורות רבות : התעשייה עוברת ממרכז העיר לשוליה בתקופת המהפכה התעשייתית הוקמו רוב מפעלי התעשייה בתוך הערים בגלל הצורך למקמם קרוב ככל האפשר לריכוזי האוכלוסייה ולמגורי העובדים . עוד גורם מיקום חשוב באותם ימים היה הקרבה לחומרי הגלם , מפני שהובלת חומר הגלם למרחק רב ייקרה את הייצור . מפעלי התעשייה הכבדה מוקמו בערים הסמוכות למקורות חומרי הגלם ( מחצבים ומקורות אנרגיה , כמו - ברזל , פחם , אלומיניום ונחושת , ( ומפעלי התעשייה הקלה , שמוצרים חקלאיים שימשו עבורם כחומרי גלם , מוקמו בערים הסמוכות לכפרים ולחוות חקלאיות . עוד גורם מיקום של ערי תעשייה באותם ימים היה הקרבה לנתיבי תחבורה ( כבישים ראשיים , מסילות ברזל , נתיבי מים ונמלים , ( ששימשו להובלת חומרי הגלם ולמשלוח המוצרים המוגמרים . ערים רבות , המבקשות להחזיר למרכזיהן את חיוניותם , נוקטות פעולות שונות : שיפוץ המבנים הישנים , שיקום וחידוש הרחובות , בניית מגרשי חנייה ( תת קרקעיים ועיליים ) ושיפור הנגישות אליהם . בערים אחדות מקימים כיום גם קניונים בלב המע"ר , תהליך ההולך ונעשה נפוץ יותר עם התגברות תהליך ההתברגנות . הקניונים דיזנגוף סנטר ומרכז עזריאלי בתל אביב הם דוגמה לקניונים מצליחים שהוקמו בלב מרכזי עסקים ראשיים בעיר . לצד הפגיעה במסחר העירוני , התרחבותם של מרכזי הקניות מחוץ לערים פוגעת גם בשטחים הפתוחים ובשטחי החקלאות במקום . במקרים רבים היזמים הם חקלאים המתקשים להתפרנס מחקלאות בלבד ומבקשים לשנות את ייעוד הקרקע , להעלות את ערכה ולהגדיל את הכנסותיהם . הרשויות המקומיות במרחבים הכפריים תומכות אף הן בהקמת מרכזי המסחר , כי אלו מוסיפים לקופתן מסי עירייה , אגרות למיניהן ותשלומים אחרים . ? . 1 א . תארו את המסחר ביישוב מגוריכם ובסביבתו על רקע התהילכים שלמדתם בסעיף זה . ב . רשמו את המקומות שבהם אתם ומשפחתכם עורכים קניות והסבירו את הישקוילם לבחירתכם במקומות אול . . 2 קראו את הכתבה "אוכילם את הלב , " שהתפרסמה בעיתון גולבס , וכתבו עוד היבטים הקשורים ילציאת המסחר אל מחוץ לערים , נוסף על ההיבטים הנזכרים בפרק . תעשייה כבדה : תעשייה המבוססת על חומרי גלם שמשקלם רב . לדוגמה : תעשיית פלדה , תעשיית מכונות , מספנות ועוד . התעשייה הכבדה יוצרת במקרים רבים זיהום רב , ועל כן משתדלים להרחיק אותה מאזורי המגורים . תעשייה קלה : תעשייה המייצרת מוצרי צריכה , כמו תעשיית המזון , טקסטיל , הלבשה והנעלה , הדפסה והוצאה לאור וכדומה . משקלם ( הפיזי ) של חומרי הגלם בתעשייה זו קטן יחסית לתעשייה הכבדה .

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר