עמוד:195

פרק שני שימושי הקרקע במרחב העירוני אלפי ערים פזורות ברחבי העולם והן שונות זו מזו בתנאי המיקום שלהן , בגודלן , בסוג הפעילות המתרחשת בהן ובהיקפה , בסגנון הבנייה , במערכות התחבורה המשרתות אותן , במבנה הדמוגרפי של אוכלוסייתן ועוד ועוד . ואולם לצד ההבדלים אפשר להבחין במאפיינים משותפים . גאוגרפים שחקרו את התופעה העירונית שמו לב כי קיימת חוקיות , החוזרת על עצמה בערים שונות , ובאה לידי ביטוי מרחבי - בשימושי הקרקע האופייניים לעיר ובאופן שבו הם פרוסים במרחב . במרחב העירוני מתבצעות פעילויות שונות , שהעיקריות שבהן הן מגורים , עבודה , מסחר , סידורים וקניות , לימודים , בילוי וספורט . לכל הפעילויות האלה נלווית פעולה של מעבר ממקום למקום - ברגל או ברכב . כדי לקיים את הפעילויות הללו משתמשים בקרקע העירונית , ובמרבית המקרים קרקע המשמשת לפעילות אחת אינה יכולה לשמש לפעילות אחרת . מכאן נובע שהעיר היא מעין פסיפס של שימושי קרקע , המכונה " מערך שימושי הקרקע של העיר" וכולל את המע"ר ( מרכז העסקים הראשי ;( אזורי המסחר , התעשייה והמגורים ; שטחי התחבורה והשטחים הפתוחים . בעיר המסורתית לא הייתה הפרדה ברורה בין שימושי הקרקע ; ורק במאה ה19- החלו ליצור הפרדה בין שימושי הקרקע למיניהם - כדי למנוע את המטרדים הנוצרים מעירוב שימושי קרקע וכדי למקסם את יעילות תפקודם . לדוגמה : אזורי מגורים , כשהם מרוכזים ונפרדים משימושי קרקע אחרים - נהנים מסביבה שקטה ומנגישות גבוהה לשירותים מתאימים דוגמת בתי ספר ומרפאות ; ואילו אזורי תעשייה נהנים ממגוון השירותים העסקיים המתקבצים באזור אחד , ואינם מהווים מטרד לשימושי הקרקע האחרים . ? . 1 התבוננו בציולם של העיר ניוארק ומנו את ישמויש הקרקע הנראים בו . . 2 איול מטרדים היו נגרמים לתושבים ול ישמויש קרקע אול היו מעורבים זה בזה ? שימושי קרקע : השימושים השונים הנעשים בקרקע , כגון - מגורים , מלאכה ותעשייה , מסחר , משרדים , תחבורה , מבני ציבור ושטחים פתוחים . צילום המדגים את שימושי הקרקע בעיר ניוארק בניו ג'רסי , ארה"ב מימין : המע"ר ( מרכז העסקים הראשי ) של סידני , אוסטרליה . משמאל : המע"ר של לונדון , אנגליה . הדמיון בין מרכזי הערים של שתי הערים הוא גדול , ואיננו מקרי : מרכזי הערים הגדולות ברחבי העולם דומים זה לזה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר