עמוד:187

לצד איכות החיים של תושבי הפרוורים לתהליך הפירוור יש גם השלכות שליליות : השלכות חברתיות - מרבית תושבי הפרוורים הם בני המעמד הבינוני והגבוה , המרוקנים את מרכזי הערים מתושבים בעלי יכולת ומעדיפים להתבדל מעמדית ותרבותית . בבתים ישנים , שהתפנו במרכז העיר , התיישבה אוכלוסייה חלשה : תושבים שהכנסתם נמוכה , מובטלים , קשישים ומהגרים . חלק מאוכלוסייה זו פטורה מתשלומי מסים לעירייה , וזקוקה לשירותים מיוחדים . בכך מכבידה האוכלוסייה הנותרת בעיר על מצבה הכספי של העירייה ועל ניהול העיר . עוד תופעה חברתית האופיינית לפרוורי המגורים נובעת מכך שהם משמשים בעיקר למגורים , ולפיכך חסרים בהם הקצב וקולות העיר . תושבי הפרוורים ספונים בבתיהם מוקפי הגדרות - הם אינם מכירים זה את זה והמפגשים ביניהם מעטים . תחושת הניכור והבדידות בולטת במיוחד בקרב עקרות הבית , והכינוי "עקרות בית נואשות" דבק בהן . השלכות כלכליות - הפרוורים מתפרסים על שטח נרחב , ועלויות הפריסה והאחזקה של התשתיות ( מים , שפכים , חשמל , תחבורה וכדומה ) ושל אספקת השירותים הציבוריים ( חינוך , בריאות , תרבות וכדומה ) - גבוהה מאוד ומכבידה על קופת העיר . מעבר הפעילויות הכלכליות אל הפרוורים חיזק אותם עוד יותר , ותרם אף הוא להיחלשות מרכזי הערים . זאת ועוד : לא אחת הפרוורים נעשים רשות מקומית נפרדת , והעיר - שבעבר היו חלק ממנה - מאבדת חלק מבסיסי הכנסתה . השלכות תחבורתיות - גם היום מרבית תושבי הפרוורים הם יוממים , העובדים במרכז העיר , והנסיעות הרבות מן הפרוורים אל העיר ובחזרה יוצרות עומסי תנועה כבדים - בעיקר בשעות הבוקר והערב . השימוש הנרחב ברכב הפרטי מגביר את זיהום האוויר והרעש ואת הסיכוי לתאונות דרכים , ומעודד סלילה של כבישים מהירים מרובי נתיבים המכסים שטחי קרקע נרחבים . השלכות סביבתיות - הבתים צמודי הקרקע וצפיפות המגורים הנמוכה המאפיינת את הפרוורים פוגעים בשטחים הפתוחים וברציפותם ; השטחים הבנויים הרבים מפחיתים את כמות המים העיליים החודרים דרך הקרקע אל מי התהום , וכמות הנגר העילי חסר השימוש גוברת . הנגר העילי סופח אליו בדרכו - תוך כדי זרימה - מזהמים למיניהם , דוגמת דלקים , שמנים , פיח ועוד , ועם חדירתו לקרקע עולה פוטנציאל זיהום מי התהום . נגר עילי : המים הזורמים ( הניגרים ) על פני השטח לאחר ירידת משקעים . התפתחות השטח הבנוי של לונדון , 1990-1800 אחד הפרוורים המקיפים את העיר יוהנסבורג בדרום אפריקה

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר