עמוד:183

המטרופולין מורכבת ממספר רב של יישובים עירוניים ויישובים כפריים , וכל יישוב מקיים מוסדות שלטון נפרדים . בין היישובים שבתחום המטרופולין אין בהכרח רצף מבונה מתמשך , אך הם מקיימים ביניהם קשרי עבודה , קניות , סידורים וכדומה , ותושביהם מתייחסים אל המרחב המטרופוליני כולו כאילו הוא עיר גדולה אחת , בדרך כלל בלי לתת את הדעת לגבולות המוניציפליים שבתוכו . החשוב בקשרים שהיישובים שבתחומי המטרופולין מקיימים ביניהם מתבטא ביוממות - נסיעה יומיומית של תושבים אל יישובים אחרים במטרופולין , ובעיקר אל העיר המרכזית , לצורכי עבודה . המרחב המטרופוליני מאופיין גם בשיתופי פעולה בין היישובים , הנהנים מן היתרון לגודל שמייצרת המטרופולין , ומאפשרים לספק שירותים ותשתיות מוזלים ויעילים בתחומי הבריאות , התרבות והפנאי , שירותי הכבאות ועוד - מפני שהם מסופקים לאוכלוסייה גדולה יותר . ולעתים גם התשתיות משותפות : מערכת התחבורה הציבורית , הביוב והטיפול בו , מערך סילוק הפסולת , מערכת אספקת המים ועוד . קביעת גבולות המטרופולין גבולות המטרופולין נקבעים על פי החלטה מינהלית . עוצמת יחסי הגומלין של היישובים עם העיר המרכזית היא הקובעת בדרך כלל אם לכלול יישוב מסוים בתחומי המטרופולין . כאשר עוצמת הקשרים של יישובים עם העיר המרכזית גוברת , מרחיבים את גבולות המטרופולין והיא כוללת גם אותם . ואולם ההחלטה המינהלית לגבי גבולות המטרופולין לא תמיד מתעדכנת בהתאם למציאות בשטח , ולרבות מן המטרופולינים אין גבולות רשמיים . לפיכך במקרים רבים אפשר למצוא נתונים שונים לגבי גודלה של אוכלוסיית המטרופולין ואילו יישובים נכללים בה , לעתים אלו הם נתונים של העיר המרכזית בלבד , ולעתים של כלל המטרופולין . במקרים רבים מדובר באומדנים ולא בנתונים מדויקים , וכל אומדן מעריך אחרת את מספר התושבים . ? . 1 איול יתרונות יש לישרותי כבאות המסופקים ברמה המטרופוילנית , תוך ישתוף פעולה בין היישובים , ולא על ידי כל יישוב בנפרד ? . 2 עיינו ברישמת היישובים הנכלילם במטרופוילן תל אביב-יפו - באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה . א . הביאו דוגמאות לשולשה יישובים הנכלילם בכל אחת משולש הטבעות . ב . בדקו כמה יישובים מצויים בכל אחת משולש הטבעות והסבירו את ההבדילם . תחומי המטרופולינים בישראל

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר