עמוד:172

. 2 המקור : במדינות המפותחות כמעט כל תהליך העיור נבע מהגירת כפריים אל העיר . לעומת זאת , בתהליך העיור של המדינות הפחות מפותחות היום חלקה של ההגירה מן הכפר נמוך יותר , ועיקר גידול הערים נובע מן הריבוי הטבעי של תושבי הערים עצמם . תנאי החיים בערים טובים יותר , ושיעורי התמותה בקרב המהגרים המגיעים אל העיר יורדים במהירות . שיעור הילודה אמנם יורד אף הוא , אך בקצב אטי יותר , ושילוב הגורמים יוצר מצב של ריבוי טבעי גבוה מבעבר . לדוגמה : בסוף המאה ה19- בשווייץ כ 70 % - מן הגידול העירוני נבע מהגירה - בעוד שבקוסטה ריקה , שבה שיעור העירוניים היום דומה לזה שהיה בסוף המאה ה19- בשווייץ , המהגרים מהווים רק כ 20 % - מן הגידול העירוני . שאר הגידול מקורו בריבוי הטבעי . ? . 1 העתיקו את הטבלה שלפניכם וסכמו באמצעותה את תהילך העיור . היעזרו בנתונים שבעמוד זה . . 2 מודל שלבי העיור והמודל של רוסטוב ( המופיע בעמ' ( 103 מבטאים שלבים בתהילכי פיתוח . השוו את נשי המודילם וציינו את המשותף להם ואת ההבדילם ביניהם . מקורות הגידול של האוכלוסייה העירונית במדינות העולם כמה גורמים , המשולבים לעתים זה בזה , משפיעים על גידול האוכלוסייה העירונית במדינה מסוימת : הגירה פנימית - תושבים חדשים מגיעים אל העיר מיישובים כפריים באותה מדינה . הגירה חיצונית - תושבים חדשים מגיעים אל הערים ממדינות אחרות . ריבוי טבעי - הריבוי הטבעי בקרב התושבים העירוניים גבוה מזה של תושבי הכפרים . התרחבות העיר וסיפוחם של יישובים כפריים המצויים בקרבתה - העיר הולכת ומתפשטת במרחב , ויישובים כפריים קרובים נספחים אליה . מספרם של התושבים המצטרפים לעיר בדרך זו קטן בהשוואה למקורות הגידול האחרים . שיעור העירוניים לפי יבשות בשנים , 2007 , 1950 ותחזית ל2030-

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר