עמוד:171

את תהליך העיור שהתרחש במדינות אירופה ובמדינות מפותחות אחרות אפשר להציג באמצעות מודל סכמתי , המכונה " גרף העיור הקלסי . " על פי מודל זה ( הדומה במידת מה לצורת האות , ( S תהליך העיור נחלק לשלושה שלבים : בשלב הראשון - לפני המהפכה התעשייתית - מרבית האוכלוסייה חיה בכפרים ועוסקת בחקלאות , וכמעט שאין תהליך עיור . בשלב השני מתרחש עיור מואץ בעקבות תהליכי תיעוש מהירים . האוכלוסייה העירונית החדשה מורכבת בעיקר מן המהגרים המגיעים מן הכפר . בשלב השלישי תהליך העיור מתמתן , מפני שמרבית האוכלוסייה היא כבר אוכלוסייה עירונית . הירידה הקלה בקצה הגרף נובעת מירידה קטנה בשיעור העירוניים במקומות מסוימים , בעיקר עקב הגירה של תושבים מן העיר אל הכפר , תהליך שיוסבר בהרחבה בהמשך היחידה . אפשר למקם את המדינות השונות על גבי המודל , על פי שלב העיור שבו הן מצויות . אנגליה למשל מצויה מזה זמן בשלב השלישי - תהליך העיור באנגליה הוא ארוך שנים , ומרבית האוכלוסייה ( 2010 ) 90 . 1 % היא אוכלוסייה עירונית . סין , שרק כ ( 2010 ) 44 . 9 % - מאוכלוסייתה היא אוכלוסייה עירונית , נמצאת בשלב השני - שלב העיור המואץ . לעומתן , בניז'ר באפריקה , שבה רק ( 2010 ) 16 . 7 % מתושבי המדינה הם עירוניים , תהליכי העיור אטיים , והיא מצויה בראשית השלב השני של המודל . ואולם , מאחר שמודל זה נבנה על סמך תהליך העיור שהתרחש במדינות המפותחות , אין ודאות כי הוא יתאים גם לתהליכים שיתרחשו בעתיד במדינות המצויות היום בשלב הראשון של התהליך . יתרה מכך , כבר היום אפשר להבחין בשני הבדלים בולטים בין תהליך העיור שהתרחש בעבר במדינות המפותחות לזה המתרחש היום במדינות הפחות מפותחות : . 1 הקצב : תהליך העיור במדינות הפחות מפותחות מתרחש היום בקצב מהיר יותר מזה שהתרחש במדינות המפותחות בתקופת המהפכה התעשייתית - עד כי יש המכנים אותו "עיור מתפרץ . " ? . 1 תופעות חברתיות וכלכילות רבות "מתנהגות" על פי עקומת ה ) s- גידול אוכולסייה , חדירה של חידוישם ועוד . ( עקומה זו מניחה כי קיים גג עילון לתופעה , שכן בשלב מסוים בגידול נוצרים חסמים המגביילם את המשך הגידול כדוגמת פקקי תנועה בעיר . הביאו דוגמה לתהילך גאוגרפי נוסף המתנהג לדעתכם על פי עקומה זו . . 2 א . אף שאחוז התושבים העירוניים במדינות המפותחות גבוה מאחוז התושבים העירוניים במדינות הפחות מפותחות , מספר התושבים העירוניים במדינות הפחות מפותחות גדול הרבה יותר ממספרם במדינות המפותחות . הסבירו מדוע . ב . על פי הגרף שלפניכם , באיזו נשה צפוי מספר התושבים העירוניים במדינות הפחות מפותחות להשתוות למספר התושבים הכפריים ? ג . שערו כיצד מכינים תחזיות לעתיד . עירוניים וכפריים במדינות המפותחות ובמדינות הפחות מפותחות ( עובדות ותחזית 2050-1950 , ( גרף העיור הקלסי ( באחוזים )

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר