עמוד:165

תהליכי הפיתוח המתרחשים במדינות הפחות מפותחות אינם מיטיבים במידה שווה עם כל התושבים , ובפועל - רק חלק קטן מן התושבים , בעלי ההון ויזמים בעלי כישורים , זוכים לעלייה של ממש בהכנסותיהם . לעומת זאת העלייה ברמת החיים של רוב התושבים קטנה ביותר . בהכללה אפשר לומר שתהליך הצמיחה והפיתוח במדינות הפחות מפותחות מביא לגידול בפער בין ההכנסות של העניים לאלה של העשירים . גם במדינות המפותחות הולך וגדל הפער בין העניים לעשירים בשני העשורים האחרונים . כך עולה מדיווח של ארגון המדינות המפותחות , . OECD מן הנתונים עולה כי ההכנסה הממוצעת של העשירון העליון במדינות אלו הייתה גבוהה בכמעט פי 9 מן ההכנסה הממוצעת של העשירון התחתון . ארה"ב היא המדינה שבה הפער בין העניים לעשירים הוא הגדול מבין מדינות הOECD- ( וזאת בשעה שהפערים הבין-אזוריים בארה"ב קטנים מאלה המצויים באירופה . ( רבות מן המדינות המפותחות מוגדרות כמדינות רווחה , וקיימת בהן מדיניות סוציאלית התומכת באוכלוסיות החלשות . מדינות אלו משקיעות כיום פי 3 יותר מאשר לפני 20 שנה בתמיכה באוכלוסייה מעוטת היכולת , בניסיון לסגור את פער ההכנסות , ונראה שללא תמיכות אלו היה הפער גדול הרבה יותר . אלא שהדרך לסגירת הפערים שנויה במחלוקת , ומדינות רבות מתלבטות באשר למדיניות הנכונה והיעילה ביותר להשיג מטרה זו . המדיניות הרשמית של ארגון המדינות המפותחות בקשר לצמצום הפערים גורסת כי במקום להסתמך על הטבות סוציאליות , כמו דמי אבטלה , השלמת הכנסה ועוד , שאינן מעניקות פתרון בטווח הארוך - יש להגדיל את אפשרויות התעסוקה ולעזור לאנשים במציאת עבודה ראויה באמצעות הכשרה וחינוך . ? . 1 במדינה מסוימת עלה ישעור הצמיחה בתמ"ג מ 8 % - ל , 9 % - ומדד ג'יני עלה אף הוא מ45- ל . 50- מה אפשר ללמוד מכך על חולקת ההכנסה באותה מדינה ? . 2 התבוננו במפת אי-השוויון במדינות העולם , לפי מדד ג ' יני . א . תארו את התפרוסת של אי-השוויון בהכנסות במדינות העולם . ציינו שולש מדינות שבהן חולקת ההכנסות של התושבים שוויונית יחסית , ושולש מדינות שבהן החולקה שוויונית פחות . ב . השוו מפה זו למפת "מיון מדינות העולם על פי אינדקס הפיתוח" המופיעה בפרק הראשון ביחידה ותארו את הקשרים בין רמת הפיתוח לרמת אי-השוויון במדינות השונות . מה אפשר להסיק מכך ? . 3 עיינו באטלס במפות ישראל והשוו בין אזור השרון לאזור הנגב . בהשוואה היעזרו במאפייני אזור הגלעין ומאפייני אזורי השוילים . עשירון עליון : מושג סטטיסטי המשמש לתיאור עשרת האחוזים של בתי האב במדינה מסוימת שהם בעלי ההכנסה הגבוהה ביותר . עשירון תחתון : מושג סטטיסטי המשמש לתיאור עשרת האחוזים של בתי האב במדינה מסוימת שהם בעלי ההכנסה הנמוכה ביותר . מדינת רווחה : כינוי למדינה , שעל פי חוק דואגת לאזרחיה מלידתם ועד מותם בתחומים חברתיים וכלכליים כמו חינוך , בריאות ורווחה . פערים בהכנסה , 2008-1970

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר