עמוד:162

הבדלים ברמת הפיתוח בין אזורים עירוניים לאזורים כפריים ובין עשירים לעניים לצד ההבחנה בין אזורי הגלעין לאזורי השוליים , קיימות עוד הבחנות הבאות לידי ביטוי במרחב - והן הבחנות בין אזורים כפריים לאזורים עירוניים ובין קבוצות אוכלוסייה עשירות לקבוצות אוכלוסייה עניות . חשוב לציין כי הבחנות אלו חופפות במידה רבה להבחנה בין אזור הגלעין לשוליים , שכן אזור הגלעין הוא ברובו עירוני , ואזורי השוליים הם במידה רבה כפריים - רוב האוכלוסיות העשירות מאכלסות את אזורי הגלעין , בעוד רוב האוכלוסיות העניות מרוכזות באזורי השוליים . ואולם גם באזורי השוליים מצויים יישובים עירוניים ואוכלוסיות עשירות , וגם באזורי הגלעין קיימים יישובים כפריים ואוכלוסיות עניות . נבחן את שתי ההבחנות הללו אחת לאחת . רמת הפיתוח באזורים עירוניים ובאזוריים כפריים כללית , רמת הפיתוח באזורים העירוניים גבוהה מזו שבאזורים הכפריים . תופעה זו בולטת יותר במדינות פחות מפותחות ובמדינות המצויות בעיצומם של תהליכי פיתוח מהירים , והיא הולכת ונעלמת ככל שרמת הפיתוח במדינה עולה . בשעה שעיקר הפיתוח במדינות העוברות תהליכי פיתוח מתרחש בערים ובסביבתן הקרובה , השינויים באזורים הכפריים אטיים יותר . בניסיון " להדביק את הפער" רבים מתושבי הכפרים מהגרים אל המרכזים העירוניים . אף שמשכורותיהם בעיר נחשבות נמוכות , ותנאי העבודה שלהם קשים - הרי שבהשוואה להכנסתם בכפרים שמהם הם מגיעים - הכנסתם בעיר משתפרת . הגירתם של עובדים צעירים , מוכשרים ובעלי מיומנויות מן הכפר אל העיר מחלישה את האזורים הכפריים וטומנת בחובה פגיעה כלכלית וחברתית באזורי השוליים החלשים ממילא . אחת המדינות שבהן תופעה זו בולטת כיום במיוחד - היא סין . תהליכי התיעוש המהירים המתרחשים כיום בסין מרוכזים בערים , ולפיכך גם תהליכי הפיתוח הנלווים אליהם ממוקדים באזורים העירוניים . פערים אלו בין הערים לאזורים הכפריים הולכים ומתרחבים בד בבד עם האפשרויות הכלכליות בעיר ההולכות אף הן ומתרחבות . רבים מתושבי הכפרים אינם ממתינים שהפיתוח יגיע גם אליהם , אלא מהגרים אל המרכזים העירוניים כדי להשתתף ? עיינו במפות סין שלפניכם א . מה אפשר ללמוד מכל מפה ? ב . הסבירו את הקשר בין המפות ואת ההבדל ביניהן . ג . כיצד אפשר להסביר את מספרם הגבוה של העניים באזורים המפותחים יותר ?

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר