עמוד:156

גישות לצמצום הפערים בין הגלעין לשוליים אי-השוויון המרחבי , המתקיים כמעט בכל מדינות העולם , נתפס כתופעה שלילית , שיש לפעול לצמצום ממדיה . המניעים לצמצום הפערים מגיעים מתחומים שונים : הכרה בעוול החברתי הנגזר מכך שהתושבים באזורי השוליים אינם זוכים להזדמנויות דומות לאלו שזוכים להן תושבי אזור הגלעין ; הכרה בנזק הנגרם לכלכלה הלאומית מפני שאוכלוסיות שלמות של מובטלים אינן משתתפות בתהליך הצמיחה ; ובמדינות מסוימות , ובהן ישראל , הממשלה מעוניינת לתמוך באזורי השוליים , שהם אזורי הספר של המדינה , ולחזק אותם גם מסיבות ביטחוניות . כל אלו מביאים מדינות רבות וגופים בין-לאומיים להקצות משאבים מיוחדים לצמצום הפערים בין אזורי השוליים לאזור הגלעין . בישראל פועל בעניין זה משרד ממשלתי הנקרא " המשרד לפיתוח הנגב והגליל , " שהוקם בשנת 2005 כדי לקדם ולפתח באמצעות תמריצים שונים את אזורי השוליים של מדינת ישראל - הנגב והגליל - ולהציבם בראש סדר העדיפויות של המדינה . גישת הפיתוח האזורי הגישה הקלסית רואה בפערים תופעה שלילית , ולפיכך דוגלת בנקיטת פעולות יזומות שיביאו ליצירת תפרוסת אחידה יותר של הצמיחה הכלכלית על פני המרחב . על פי גישה זו , יש לבנות תכניות פיתוח - שעיקרן עידוד תהליכי עיור ותיעוש , ושמטרתן למשוך לאזורי השוליים פעילות כלכלית ותושבים . במדינות רבות בעולם הורחבה הגישה מתוך הטענה כי אין טעם לחקות את התהליכים שהביאו להתפתחות אזור הגלעין - ויש לנקוט בפעולות שונות וייחודיות שיסייעו לאזורי השוליים לפתח את היתרונות היחסיים שלהם . ואלו הן הפעולות המרכזיות לפיתוח אזורי השוליים : הגדרה של אזורי עדיפות לאומיים - המדינה מגדירה את אזורי השוליים כאזורי עדיפות לאומית ומעניקה לתושביהם ולעסקים הממוקמים בהם מגוון הטבות ותמריצים כלכליים : מענקים , הקלות במסים , הטבות בתחומי החינוך והדיור ועוד . לעתים אזורי השוליים מדורגים על פי שיקולים שונים - כאזורי עדיפות מדרג א , מדרג ב וכן הלאה . פיתוח מגוון מקורות תעסוקה והרחבת הבסיס הכלכלי - פיתוח מקורות תעסוקה מגוונים באזורי השוליים גורם לאנשים החיים בהם להישאר במקומם וגם מושך אליהם אוכלוסייה חדשה . בעבר הייתה התמקדות בפיתוח של תעשייה מסורתית , ואילו כיום בצד פיתוח תעשיית הייטק באזורי השוליים , יש ניסיונות להרחיב את הבסיס הכלכלי באמצעות ענפי כלכלה אחרים , כגון תיירות . מתן העדפה באספקת שירותים ציבוריים לאזורי השוליים - מדינות רבות משקיעות משאבים בפיתוח השירותים הציבוריים באזורי השוליים בתחומי הבריאות , החינוך והתרבות - מתוך רצון לשפר את איכות החיים ולהפוך את אזורי השוליים ליעד אטרקטיבי להגירה פנימית . פיתוח מערכות תחבורה ותקשורת - תכניות פיתוח רבות כוללות השקעה בפיתוח תשתיות התחבורה והתקשורת כדי להגביר את הנגישות של אזורי השוליים ולאפשר מעבר נוח ויעיל של אנשים , מוצרים וידע בתוך אזורי השוליים ובינם לבין אזורים אחרים במדינה . ואולם יש הטוענים כי פיתוח התחבורה והתקשורת מסייע דווקא לפיתוח הגלעין ומחליש את השוליים , מכיוון שהוא מאפשר לרבים להפעיל את עסקיהם באזורי השוליים אבל לחיות באזור הגלעין . אזורי עדיפות לאומית

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר