עמוד:122

היתרון היחסי והסחר העולמי על פי התאוריה הכלכלית הקלסית , שהייתה התאוריה המובילה עד שנות ה70- של המאה ה , 20- היתרון היחסי שיש לכל מדינה הוא היוצר שוק חופשי והוא הבסיס לסחר העולמי . היתרון היחסי מבוסס על ההבדלים בין המדינות במשאבים הטבעיים והאנושיים וברמה הטכנולוגית . עקב הבדלים אלו כל מדינה יכולה להתמחות ולייצר מוצרים מסוימים ביעילות גבוהה יותר ובעלות נמוכה יותר ממדינות אחרות . על פי עיקרון זה , כל מדינה תשפר את מצבה , אם תמכור מוצרים שבהם יש לה יתרון יחסי , ואם תרכוש ממדינות אחרות מוצרים שבהם יש לאותן מדינות יתרון יחסי . ואז - ככל שהסחר הבין-לאומי יתרחב , תקיים כל מדינה קשרי מסחר עם מספר הולך וגדל של מדינות בעולם . לדוגמה : ארה"ב מתמחה בייצור מוצרי הייטק וביוטכנולוגיה , וחוף השנהב מתמחה בייצור קקאו ושנהב . כל עוד כל אחת מהן מתמחה בתחום שבו יש לה יתרון יחסי , כדאי לה לסחור עם רעותה . עיקרון זה עומד ביסוד הסחר בין מדינות שונות בתנאי תחרות חופשית . דוגמאות רבות לכלכלה המבוססת על פיתוח יתרון יחסי מצויות בקרב המדינות הפחות מפותחות . מדינות אלו פיתחו יתרון יחסי באמצעות יצוא של מחצב טבע המצוי בתחומן או יבולים של גידול חקלאי המתאים לתנאים הפיזיים השוררים בהן . דוגמאות בולטות לכך הן סעודיה , איחוד האמירויות ואיראן המייצאות בעיקר נפט ; חוף השנהב המייצאת קקאו וקפה ; גאנה המייצאת בוטנים ; וסרי לנקה המייצאת תה . אלא שבמדינות אלו היצוא מבוסס במידה רבה על מוצר בודד או על מוצרים אחדים , ולפיכך הן נחשפות לסיכונים כלכליים - בעיקר בגלל שינויים ברמת הביקוש של המוצר בעולם . השינויים בביקוש גדולים וחדים , ונובעים משינוי בטעמי הצרכנים , מייצור מוצרים חלופיים , מכניסת מתחרים חדשים לשוק או מירידת הצריכה עקב משברים כלכליים . השינויים התכופים בביקוש גורמים תנודות חריפות במחירי המוצרים , ובשעה שהמחירים יורדים - כלכלתן של המדינות הללו נכנסת למשבר כלכלי עמוק . המדינות התלויות ביצוא מוצר אחד או מוצרים אחדים מודעות בדרך כלל לסכנות הכרוכות בכך ומשקיעות מאמצים בגיוון כלכלתן . לדוגמה : ערב הסעודית ומדינות המפרץ השקיעו בעבר משאבים רבים בפיתוח החקלאות במקביל להפקת הנפט , וכיום הן מנסות לפתח את ענף התיירות ואת ענף השירותים הפיננסיים . ? . 1 בחרו חמש מדינות בעולם , עיינו במפות כלכילות באטלס וציינו שמות של משאבים ומוצרים ישכוילם ילצור יתרון יחסי למדינות אול . . 2 היכנסו לקישור לאתר ה . CIA- מצאו מה מייצאות המדינות שבחרתם והשוו למידע שהוצאתם מהאטלס . האם המידע דומה בנשי המקורות , ואכן המשאבים והמוצרים שציינתם יכוילם ילצור יתרון יחסי למדינות שבחרתם ? יתרון יחסי : עיקרון כלכלי העוסק ביכולת של עסק , חברה או מדינה לייצר סחורות או שירותים בעלות זולה יותר מאחרים בגלל יתרון מסוים . על פי עיקרון זה , ההתמחות היא המפתח ליחסים כלכליים יעילים בין חברות או מדינות הסוחרות זו עם זו , ולכל חברה או מדינה כדאי להתמחות ולייצא את הסחורות או את השירותים שבהם יש לה יתרון יחסי - וכך להרוויח יותר משיווקם . מלון ומרכז נופש בדובאי , אחת ממדינות המפרץ הפרסי

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר