עמוד:105

התפתחות הקולוניאליזם ומאפייניו השאלה - מדוע מדינות מסוימות מצליחות להגיע לרמת פיתוח גבוהה , ואחרות מפותחות הרבה פחות ונזקקות לסיוע - מעסיקה חוקרים רבים מתחומי הגאוגרפיה , הכלכלה , התרבות , ההיסטוריה ועוד . בעבר היו שחשבו כי גורמים פיזיים , ובהם סוג האקלים ומשאבים של טבע וסביבה הם המכתיבים את רמת התפתחותה של מדינה . הוכחה לכך נמצאה במפת העולם , שבה אפשר להבחין כי מדינות העולם ה"צפוניות" הנמצאות באזורי אקלים ממוזגים הן לרוב מפותחות יותר ממדינות העולם ה"דרומיות" הנמצאות באזורי אקלים טרופיים ומדבריים . ואולם כיום ברור כי דווקא לגורמים תרבותיים-חברתיים , להון האנושי ולגורמים היסטוריים וכלכליים יש השפעה גדולה על רמת הפיתוח ועל יצירת פערים בין מדינות העולם . רבים מצביעים על התקופה הקולוניאלית , שראשיתה במאה ה15- וסיומה באמצע המאה ה , 20- כתקופה שהאירועים שהתרחשו בה מסבירים את הפערים הקיימים כיום בין מדינות העולם , ובה נעסוק בפרק זה . בתקופה הקולוניאלית מעצמות ( אימפריות , ( בעיקר אירופיות , השיגו שליטה בשטחים אחרים בעולם והפכו אותם לקולוניות ( מושבות ) שלהן - באמצעות תהליכים כלכליים , פוליטיים , צבאיים ותרבותיים . לתהליך זה של התפשטות טריטוריאלית של אומה אחת על שטחי מדינות אחרות קוראים " אימפריאליזם" , ולמדיניות השליטה של המעצמות על הקולוניות קוראים " קולוניאליזם" . האימפריאליזם האירופי והמדיניות הקולוניאלית יצרו את היסודות להתפתחות לא שוויונית של מדינות העולם , ותוצאת השליטה האירופית היא חלוקת העולם למדינות מפותחות ולמדינות פחות מפותחות . במאה ה , 20- לאחר שלטון של מאות שנים , נעלם בהדרגה האימפריאליזם האירופי מן העולם , והעמים הנשלטים שוחררו וזכו לעצמאות . ואולם רבים טוענים כי את תקופתנו אפשר להגדיר בשם " נאו קולוניאליזם , " כלומר - קולוניאליזם חדש . לפי טענה זו , השלטון הקולוניאליסטי עדיין נמשך , אלא שעתה הוא מופיע בצורת שליטה עקיפה של מעצמה או של חברה מסחרית זרה על מדינה עצמאית . גם עתה המדינות הפחות מפותחות העניות תלויות פיננסית ומסחרית בחברות כלכליות גדולות באמצעות התקשרות חוזית ומעורבות כפויה של מומחים . בדרך כלל קיימת גם השפעה פוליטית על אופי המשטר ונוצרות קבוצות עילית מושחתות . וכך , למרות ההשתחררות מן השלטון הקולוניאליסטי , נוצרה תלות חדשה , קשיחה יותר - באמצעות אמנות והסכמים בין-לאומיים של המדינות הפחות מפותחות בחברות כלכליות רב-לאומיות המנוהלות בידי תושבים מן המדינות המפותחות ( עוד בנושא - בפרק הבא . ( קולוניאליזם : מדיניות פוליטית , שבאמצעותה מדינה חזקה משתלטת על מדינה אחרת , תוך ניצול משאבי המדינה הנשלטת ופיתוח מסחר לתועלת המדינה השולטת . המדינות הנשלטות נקראו "קולוניות" ומכאן השם "קולוניאליזם . " למדיניות הקולוניאליסטית הייתה השפעה גם על היבטים תרבותיים ודתיים במדינות הנשלטות , והשלכותיה ניכרות עד היום . קולוניה : ( colony ) בעברית - "מושבה . " אזור הנתון בשליטת מדינה זרה המרוחקת מן השטח הנשלט . כיבוש השטח הגאוגרפי והפיכתו לקולוניה מלווה לעתים ביישוב מתיישבים חדשים ממדינת האם ( הארץ הכובשת ) במטרה לבסס את השליטה ולהחזיק במוסדות הכלכליים , השלטוניים והצבאיים בקולוניה . אימפריאליזם : התפשטותה הטריטוריאלית של אומה ( אימפריה ) מסוימת על שטחי מדינות אחרות ושליטתה הכלכלית , הצבאית והפוליטית במדינות הכבושות . האימפריות הקדומות ביותר קמו במסופוטמיה , במצרים , בהודו ובסין עם ראשית הציוויליזציה האנושית . ? מצאו מידע על מגיל העולם האלה : קול ff מב ff ס , ברתולומיאו , וסקו דה גמה , מגלן וג'יימס קוק , ופרטו מה מוצאם , ומה היו התגילות שלהם . התפשטות האימפריה הבריטית בשיא פריחתה של האימפריה הבריטית בשנת 1921 היא שלטה על 37 מיליון קמ"ר - כרבע משטחו היבשתי של כדור הארץ - ובשטחי חסותה התגוררו כחצי מיליארד בני אדם לערך . בתקופת " זוהר" זו נאמר עליה שהיא " האימפריה שהשמש אינה שוקעת בה לעולם , " וזאת מכיוון שבכל רגע נתון השמש זרחה במקום כלשהו ברחבי האימפריה . פרק שני הקולוניאליזם - גורם מרכזי לפערים ברמת הפיתוח

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר