עמוד:85

שיעורי הילודה מושפעים מגורמים תרבותיים , חברתיים ופוליטיים : הדת , התרבות ומנהגי המקום - הדת , התרבות והמסורת המקומית קובעות את הנורמות המקובלות לגבי מספר הילדים הרצוי . בדתות רבות קיימת מצוות " פרו ורבו , " והן מעודדות ילודה ; חברות רבות רואות בריבוי ילדים ברכה ; ובחברות אחרות מספר גבוה של ילדים הוא עדות לגבריותו של אבי המשפחה , והוא מקנה כבוד גם לאישה . מרבית החברות האלה מצויות במדינות הפחות מפותחות , המאופיינות לפיכך במשפחות גדולות . נורמות התרבות המקובלות כיום במדינות המפותחות תומכות במשפחות שמספר הילדים בהן קטן . רמת ההשכלה ותכנון המשפחה - במדינות המפותחות משקיעים משאבים רבים ברכישת השכלה , בפיתוח קריירה מקצועית ובפעילויות תרבות ופנאי . כדי לספק את כל הצרכים האלה מקובל לתכנן את גודל המשפחה - ולהעדיף משפחות קטנות . במדינות הפחות מפותחות , ובעיקר במדינות התת מפותחות , ההשקעה בהשכלה נמוכה יותר , וילדים רבים אינם זוכים אפילו לחינוך יסודי מלא . גם האיסור או חוסר המודעות לשימוש באמצעי מניעה , וגם איסור על הפלות - נפוצים בעיקר במדינות התת מפותחות - ותורמים לריבוי הילדים במשפחה . מעמד הילדים במשפחה - במדינות פחות מפותחות , ובמיוחד במדינות התת מפותחות , הילדים מסייעים בפרנסת המשפחה כבר מגיל צעיר . הוצאות המשפחה על גידול הילדים מועטות , וככל שמספר הילדים גדול יותר - כן הביטחון הכלכלי של המשפחה רב יותר . זאת ועוד : תמותת התינוקות במדינות אלו גבוהה יחסית , והיעדר ביטחון שכל הילדים ישרדו תורם גם הוא לריבוי מספר הילדים . לעומת זאת במדינות המפותחות הילדים לא רק שאינם תורמים להכנסת המשפחה - אלא שהוצאות גבוהות כרוכות בגידולם . השכלת הנשים , מעמדן וגיל הנישואין - במדינות פחות מפותחות , ובמיוחד במדינות תת מפותחות , רמת ההשכלה של האוכלוסייה כולה נמוכה , והשכלת הנשים נמוכה בהרבה מזו של הגברים . במדינות אלו משיאים את הנשים בגיל צעיר , ועיקר תפקידן הוא ללדת ילדים , לנהל את משק הבית - ולעתים להשתלב בעבודות שאינן מצריכות השכלה , כדי לעזור בפרנסה . במדינות המפותחות מעמד הנשים גבוה יותר , הן מקדישות שנים רבות לרכישת השכלה ולפיתוח קריירה , לכן גיל הנישואין עולה , ומספר הילדים שהן יולדות קטן . המגבלה של מדד שיעור הילודה כמדד המבטא פיתוח , היא שבכמה מדינות מפותחות , ובהן ישראל , שיעור הילודה גבוה יחסית 2 % - ( הממוצע במדינות המפותחות עומד על . ( 0 . 2 % הסיבות לכך שונות ממדינה למדינה . בישראל , לדוגמה , אחת הסיבות לשיעורי הילודה הגבוהים היא מסיבות דתיות ותרבותיות של קבוצות אוכלוסייה ייחודיות . מספר ילדים ממוצע לאישה - מדד נוסף המבטא את שיעור הילודה את היקף הילודה אפשר למדוד גם בעזרת " שיעור הפריון הכולל" - מספר הילדים הממוצע הצפוי לאישה בימי חייה , בהנחה ששיעור הפריון באוכלוסייה קבוע ואינו משתנה לאורך השנים . ילדים בפעילות באמצעות מחשב ילדים בקמבודיה עובדים בסבלות

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר