עמוד:77

המבנה המגזרי של המשק אפשרות נוספת לבחון את רמת הפיתוח של מדינה היא לבדוק את מבנה התעסוקה שלה , המתבטא בהתפלגות המועסקים במדינה , למגזרי הכלכלה הראשיים : המגזר הראשוני ( חקלאות , דיג , ייעור , כרייה וחציבה ) - העובדים במגזר זה עוסקים בהפקת תוצרת ומשאבי טבע מן היבשה או מן הים . רוב מוצריו של המגזר הראשוני יעברו אחר כך עיבוד נוסף . המגזר השניוני ( תעשייה ) - העובדים במגזר זה מייצרים מוצרים וסחורות מחומרי גלם . חלק גדול מחומרי הגלם הופקו במגזר הראשוני . המגזר השלישוני ( שירותים ) - העובדים במגזר זה אינם מייצרים מוצרים אלא עוסקים בפעילויות הקשורות במסחר ובהפצה שלהם , בבנקאות , בביטוח , במינהל ( אדמיניסטרציה , ( בהובלה , בתיירות , בבריאות , בחינוך ובבידור . בעשרות השנים האחרונות , בשל התרחבות מגזר השירותים , התפתח מיון מפורט יותר של מגזר זה : המגזר הרביעוני , הכולל שירותים הקשורים במידע - שירותי מחקר ופיתוח , עיבוד נתונים , טכנולוגיה ותקשורת המידע , כלכלת המידע , ייצור מידע , שיתוף במידע וייעוץ ; והמגזר החמישוני , הכולל שירותים בתחומי רמת החיים , איכות החיים , מדיה ותרבות : שירותי אינטרנט , רפואה אלטרנטיבית ורפואה הקשורה לאיכות חיים , הפקות קולנוע , תאטרון , מוזיקה , אירועי אמנות לסוגיהם וכדומה . במשך השנים , כתוצאה מתהליכי פיתוח , מתרחשים שינויים במבנה המגזרי של מדינות העולם . נציג את השינויים העיקריים . השינויים במגזר הראשוני במגזר הראשוני השינויים העיקריים הם בענף החקלאות , שבמשך אלפי שנים העסיק את מרבית העובדים בעולם . התפתחות המיכון והמכשור החקלאי מפחיתה את הצורך בעובדים , ומספר העובדים בענף קטן במהירות . מגמה זו משותפת למדינות המפותחות והפחות מפותחות כאחד , אך היא בולטת במדינות המפותחות . במדינות אלו כיום רק אחוזים בודדים מכוח העבודה עוסקים בחקלאות . הירידה בהיקף המועסקים בחקלאות אינה מצביעה על ירידה בהיקף התוצר החקלאי , נהפוך הוא : בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות ( מיכון משוכלל , זרעים וצמחים משופרים , ידע חקלאי מפותח ועוד ) מספר קטן יותר של חקלאים מסוגלים לייצר כמות גדולה יותר של תוצרת חקלאית . סיבות נוספות לירידה במספר החקלאים הן ירידת רווחיות הענף וההעדפה של רבים לעסוק בענפי כלכלה שלא נדרש בהם מאמץ גופני . העובדים בענף הכרייה והחציבה מתמעטים כי הפיתוחים הטכנולוגיים מקטינים את הצורך בעובדים , וכי חלק מחומרי הגלם הולכים ומתכלים ( למשל נפט ) או שרווחיות ייצורם פוחתת ( למשל פחם . ( מגוון מגזרי כלכלה שירותי רפואה בישראל מעבדה למחקר ופיתוח בארגון הבין-לאומי לחקר האורז בית זיקוק לנפט בקליפורניה בארה"ב שתילת עץ במשתלה של עצי יער בקניה כריית פוספטים בנחל צין בנגב

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר