עמוד:75

תמ"ג - תוצר מקומי גולמי התמ"ג הוא מדד להערכת הפעילות הכלכלית והחוסן הכלכלי של מדינה , והוא מתקבל מחיבור כלל ההכנסות מן הסחורות והשירותים המיוצרים בתחומיה של מדינה מסוימת . מדד זה מתייחס רק להכנסות מפעילויות כלכליות שהתבצעו בתחומי המדינה על ידי כלל תושבי המדינה ( כולל אזרחים זרים . ( חלוקת התמ"ג במספר תושבי המדינה יוצרת תמ"ג לנפש - מדד המאפשר להשוות את רמות הפיתוח הכלכלי של מדינות שונות ( ראו נתונים בטבלת המדינות שבסוף הספר . ( הנתונים מראים כי התמ"ג לנפש גבוה במדינות המפותחות ונמוך במדינות הפחות מפותחות . מדד התמ"ג לנפש הוא מדד של עושר ורווחה כלכלית , אך הוא הקרוב ביותר לנתוני ההכנסה השנתית הממוצעת של תושבי המדינות . בשנת 2007 קטר , נורווגיה ולוכסמבורג היו המדינות המובילות בעולם לפי תמ"ג לנפש . בתחתית טבלת דירוג מדינות העולם לפי התמ"ג לנפש , נמצאו אתיופיה , סומליה , מאלי , נפאל ואפגניסטן . לפי נתוני שנת , 2007 הפער בין התמ"ג לנפש בנורווגיה לבין התמ"ג לנפש באתיופיה היה 82 , 235 דולר . בעבר נהגו לחשב את התל"ג - התוצר הלאומי הגולמי ( וכן את התל"ג לנפש ) - הכולל גם את הכנסות תושבי המדינה המתגוררים בחו"ל , אך אינו כולל את הכנסותיהם של התושבים הזרים במדינה . ואולם כיום , בעידן הגלובליזציה , קשה לחשב את התל"ג של המדינות השונות , כיוון שתושבים ועסקים רבים נעים ממדינה למדינה - וקשה לפקח על הכנסותיהם . לדוגמה : בשנת 2008 מנתה אוכלוסיית מדינת ישראל 7 . 3 מיליון תושבים , מתוכם כ40- אלף עבדו במדינות אירופה וצפון-אמריקה . משום כך נהוג כיום לחשב את התמ"ג - התוצר המקומי הגולמי - הקשור להכנסות מפעילויות כלכליות שהתבצעו בתחומי המדינה על ידי כלל תושבי המדינה . המגבלות של מדד חשוב זה : האחת - שהוא אינו מביא בחשבון את הרווחים של אזרחי המדינה בחו"ל . מגבלה אחרת - שהתמ"ג לנפש הוא נתון ממוצע , שכמו נתונים ממוצעים אחרים מעוות את תמונת השונות הקיימת במציאות . לדוגמה : כשעושר רב מרוכז בידי קבוצה קטנה של עשירים , התמ"ג לנפש יהיה גבוה , אף שרבים מהתושבים אינם נהנים ממנו . עוד מגבלה - שהוא מחושב בדולרים באמצעות שער חליפין רגיל - בין המטבע המקומי של המדינה המסוימת לבין דולר ארה"ב . שער חליפין רגיל נקבע על ידי השלטונות או הבנקים המרכזיים של המדינה , והיחס בין מטבע מסוים לבין הדולר אינו משקף את המחירים האמיתיים של הסחורות והשירותים במדינה . לדוגמה : ברופיות שמקבלים בהודו תמ"ג לנפש : מדד המתקבל כשמחלקים את התמ"ג במספר תושבי המדינה . תל"ג ) תוצר לאומי גולמי ) : ( National Product Gross ( GNP סך שווי כל הסחורות והשירותים שיוצרו במדינה , וההכנסות שמקורן בחו"ל במשך שנה . תל"ג לנפש : מדד המתקבל מחלוקת התל"ג במספר תושבי המדינה . ? היעזרו בטבלת המדינות שבסוף הספר , ובדקו את התמ"ג של המדינות הבאות : קטר , ולכסמבורג , כוויית , נורווגיה , סינגפור , ארה"ב , גרמניה , ישראל , רוסיה , אתיופיה . מצאו בטבלת המדינות מדד אחד לפחות שאינו מתאים לדירוג המדינה לפי התמ"ג נלפש . הסבירו מדוע אינו מתאים . מיון מדינות ואזורים בעולם על פי תמ"ג לנפש , 2007

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר