עמוד:48

שיקולים בבחירת אמצעי תחבורה להובלת מטענים אמצעי התחבורה מקשרים בין היצרנים לצרכנים ומובילים את חומרי הגלם והמוצרים ממקום הפקתם או ייצורם למקום שבו קונים אותם . אמצעי התחבורה הם הבסיס לקיומה של הכלכלה המודרנית , ובלעדיהם אין לה קיום . הובלת מטענים ממקום למקום מכונה " שינוע" . הגורמים העיקריים המשפיעים על בחירת אמצעי התחבורה לשינוע מטענים : מרחק - בהובלת מטענים למרחקים קצרים תהיה עדיפות לשימוש במשאית , ואילו למרחקים ארוכים תועדף הרכבת או האנייה , וזאת בעיקר בגלל ההבדלים בעלויות הקבועות מול העלויות השוטפות . עלות השימוש במשאית עולה באופן יחסי עם המרחק , שכן מרבית העלויות הן עלויות שוטפות - ובהן דלק , שכר הנהג ובלאי , ואילו העלויות הקבועות , שאינן קשורות במרחק הנסיעה ( ובהן מחירה של המשאית ומחיר הטעינה והפריקה ) קטנות באופן יחסי . לעומת זאת ברכבת , ויותר מכך באנייה , קיימות אמנם עלויות קבועות גדולות ברכישת כלי התחבורה ובהעמסת הסחורה ופריקתה . ואולם ככל שמובילים את הסחורה רחוק יותר , כך העלות הקבועה נחלקת על פני מרחק רב יותר , ומאחר שהעלויות השוטפות נמוכות יחסית המחיר ליחידת מרחק קטן . כמות , משקל ונפח - בהשוואה בין משאית לבין רכבת ואנייה נמצא כי הכמות , המשקל והנפח של מטענים שמשאית יכולה להעביר - קטנים בהשוואה לכמות , למשקל ולנפח שרכבת יכולה להעביר ; ואלה קטנים בהשוואה ליכולות ההובלה של אנייה . ערך הסחורה - ככל שערך הסחורה ליחידת משקל גבוה יותר ( למשל - יהלומים , ( כך יש מקום לשקול הובלה בכלי תחבורה שעלויות ההובלה בו יקרות יותר , דוגמת מטוס , מפני שעלות ההובלה היא רק חלק קטן מעלות המוצר . אבל ככל שערך הסחורה ליחידת משקל נמוך יותר ( לדוגמה - מלט או פחם , ( כך יש היגיון רב יותר להוביל אותה באמצעי תחבורה זול יותר דוגמת אניית משא . עם זאת בבחירת כלי התחבורה המתאים ביותר להובלה מעורבים עוד מרכיבים רבים , ובהם סוג המטען , רגישותו ואורך חיי המדף שלו , דחיפות ההובלה , היקף תנועת המטענים ליעד , איכות השירות של חברות ההובלה ועוד . שינוע : הובלת מטענים ממקום למקום . ? . 1 א . תארו את השתנות מחירי ההובלה לפי מרחק בכל אחד מאמצעי ההובלה המוצגים בגרף שלמעלה . ב . ציינו על פי הגרף , באיזה אמצעי תחבורה עדיף להוביל מטענים למרחקים קצרים , למרחקים בינוניים , ולמרחקים ארוכים . ג . הסבירו את הגורמים להבדילם . . 2 הסבירו את הקשר בין הגרף שלמעלה לגרף א . השתנות עלות הובלת מטענים עם המרחק בכלי תחבורה שונים

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר