עמוד:17

עלייה ברמת החיים כאשר במקום כלשהו , באזור או במדינה , מצטברים משאבי הון - חלקם מושקע בפיתוח של תשתיות , שירותים ומוצרים המביאים לעלייה ברמת החיים של התושבים . העלייה ברמת החיים באה לידי ביטוי במרחב הציבורי - בניית בתי ספר חדישים , פיתוח מרכזים קהילתיים או סלילת כבישים רחבים ומהירים ; והיא באה לידי ביטוי גם במרחב הפרטי - אנשים יכולים להרשות לעצמם לגור בדירות מרווחות , לרכוש מכוניות חדשות ולערוך קניות בקניונים ובאזורי מסחר מפוארים . יש להבחין בין רמת החיים המאפיינת מקום מסוים לבין איכות החיים השוררת באותו המקום . בעוד שמדד רמת החיים מודד את המרכיבים החומריים של החיים , מדד איכות החיים הוא רחב יותר ומודד גם מרכיבים נוספים שאינם חומריים - מידת שביעות הרצון של אוכלוסייה , המעמד החברתי שלה , רמת התרבות שהיא צורכת וכדומה . במקומות רבים רמת החיים גבוהה למדי , ואילו איכות החיים נמוכה יותר . אלא שמדד איכות החיים קשה למדידה , כי מעורבים בו עמדות , השקפות עולם ורגשות . מדד רמת החיים , שבו נכללים כאמור מרכיבים חומריים בלבד , הוא מדד נוח יותר למדידה ולהשוואה בין מקומות . שינויים בפעילות הכלכלית ובשלטון הפוליטי תהליכים כלכליים ופוליטיים משפיעים גם הם על הפיתוח והתכנון של המרחב . כאשר מקום מסוים משגשג מבחינה כלכלית , תהליכי הפיתוח והתכנון המתקיימים בו מואצים ומתבצעים לרוב ברמה גבוהה , והמקום נעשה אטרקטיבי ומהווה גורם משיכה לאוכלוסייה שסביבו . לדוגמה : במאה ה , 19- בתקופת המהפכה התעשייתית , היגרו רבים מתושבי הכפרים אל מקורות התעסוקה הרבים שהתפתחו במפעלי התעשייה בערים . בעקבות זאת גדלו הערים במהירות ושינו את פניהן . ההפך קורה כשמקום נתון במשבר כלכלי , ובעיקר כשהמשבר הכלכלי מתמשך ( עוד בנושא - ביחידה . ( 3 ובקשר לתהליכים פוליטיים : לכל שלטון יש השקפות עולם ומדיניות משלו . כאשר שלטון מתחלף מסיבות שונות - בגלל בחירות או בגלל כיבוש - הוא משליט את מדיניותו על המרחב ויוצר בו תהליכי שינוי . דוגמה מוכרת היא ברית המועצות ( לשעבר , ( שהשליטה משטר קומוניסטי על מזרח אירופה עד סוף שנות ה80- של המאה ה . 20- כדי לשרת את האידאולוגיה והכלכלה הקומוניסטית , שהעלתה על נס את מעמד הפועלים - נבנו אז בתי מגורים רבי קומות , גדולים וזולים , שיועדו להשכרה לבני מעמד זה ; והוקמו מבני ציבור וכיכרות ענק , שיועדו ליצירת רושם ולהתכנסות המונים . רמת חיים : ( living standard of ) האיכות והכמות של הסחורות והשירותים שאנשים בודדים או אוכלוסייה שלמה יכולים להרשות לעצמם . מודדים את רמת החיים באמצעות סדרה של מדדים מתחומים שונים : רמת ההכנסה וההוצאות לחודש לנפש ; תנאי הדיור ; הימצאותם של מכשירים שונים בבית ; צריכת המזון ; שיעור ההוצאות לתרבות , בידור וספורט ; הזמן והמשאבים המוקדשים לפנאי , לטיולים ולנסיעות לחו"ל וכדומה . איכות חיים : ( of life quality ) אוסף המשתנים המתארים את רווחתו הכללית של האדם . לצד משתנים מדידים כגון רמת הכנסה לנפש , אשר מודדים את רמת החיים , כולל המושג איכות חיים מרכיבים מופשטים , כגון מידת שביעות הרצון , רמת החדשנות , איכות הסביבה וחופש כלכלי ופוליטי . עיינו בטבלת "תוצאות תהילכי הפיתוח במבחר מדינות בעולם , " עמ' . 10 האם נתוני הטבלה מעידים על רמת החיים במדינות המוצגות בה ? נמקו את דבריכם בעזרת דוגמאות . מימין : כביש ברחוב ראשי בעיר ניו יורק בתחילת המאה ה . 20- משמאל : כביש בסאול כיום

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר