עמוד:14

התכנון המרחבי מהו תכנון מרחבי ? תכנון מרחבי עוסק בארגון ובהסדרה של מרחב הקיום של חברה מסוימת ושל פעולות הפיתוח המתקיימות במרחב זה . עבודת התכנון עוסקת במה אפשר ומה רצוי שיתרחש במרחב והיכן יתרחשו הדברים , והיא מבוססת על הניסיון שנרכש מתהליכי פיתוח בעבר , על ניתוח המציאות בהווה , ועל היכולת לצפות את הצרכים העתידיים של התושבים ולהיערך אליהם . מטרות התכנון - לנתב את תהליכי הפיתוח לכך שייטיבו עם מרבית האוכלוסייה , וכן למזער את ההשפעות השליליות של הפיתוח ולמקסם את השפעותיו החיובית . בעבר התרחשו תהליכי פיתוח רבים ללא תכנון מוקדם ; וגם כיום , במקומות שונים בעולם , תהליכי הפיתוח אינן מלווים בתכנון מסודר . ואולם ההכרה בחשיבותו של התכנון המוקדם הולכת ומתרחבת , ומרבית הפיתוח המתרחש כיום בעולם מלווה בתהליכי תכנון מקדימים . תהליכי הפיתוח המואצים בימינו מחזקים את חשיבותו של התכנון המרחבי . בני האדם נוכחו לדעת שתהליכי פיתוח יכולים לגרום נזקים לסביבה , לתרבות ולחברה האנושית ; וככל שתהליכי הפיתוח מהירים יותר , קיימת אפשרות גדולה יותר שלתוצאותיהם יהיו השלכות חמורות יותר . זאת ועוד : היכולת לכוון ולתכנן את תהליכי הפיתוח הולכת וגדלה , ככל שמצטבר יותר ניסיון מן האזורים המפותחים ברחבי העולם . אזורים אלו כבר עברו תהליכי פיתוח נרחבים , ולגביהם כבר הופקו לקחים בנוגע להשלכות הפיתוח . ניסיון זה מאפשר " לחסוך" מאזורים המצויים בתחילתו או בעיצומו של תהליך פיתוח חלק מן ההשלכות השליליות , שקודם לכן לא היו ידועות . במאה השנים האחרונות החלה מגמה , ההולכת ומתגברת , לשיתוף הציבור בתהליכי התכנון . מגמה זו החלה בארה"ב ובאנגליה והיא מתחזקת ומתפשטת למדינות אחרות . בישראל תהליכי שיתוף הציבור עדיין נמצאים בראשית הדרך . בתהליך שיתוף הציבור בתכנון - יחידים , קהילות או גופים חוץ ממשלתיים משתתפים בקבלת החלטות הנוגעות לתכנון המרחב שבו הם חיים ופועלים . המשמעות היא שמתקיימת הידברות ישירה בין הרשויות ומוסדות התכנון ובין המשתתפים הלא-ממשלתיים . ברמה הערכית חשיבותו של שיתוף הציבור בכך שהוא מבסס את עקרונות הדמוקרטיה ; וברמה המעשית סביר להניח כי תכנית שבה ישותף הציבור תיתן מענה טוב יותר לצורכי אלו שהתכנון קשור אליהם , תצמצם התנגדויות ותבנה הסכמות . תכנון מרחבי : ( planning spatial ) ארגון והסדרה של פעולות הפיתוח המתקיימות במרחב מסוים במטרה להיטיב עם האוכלוסייה . התכנון המרחבי שואף למזער את ההשפעות השליליות של הפיתוח ולמקסם את ההשפעות החיוביות שלו . בתהליך התכנון המרחבי עוסקים בהיבטים הפיזיים של הפיתוח ( בינוי , סלילת כבישים וכדומה ) וגם בהיבטים נוספים , שיש להם השפעה על המתרחש במרחב ועל עיצובו , ובהם : החברה , הכלכלה , הביטחון , הסביבה ועוד . . 1 הביאו שתי דוגמאות ממקום מגוריכם , שבהן תכנון הקדים תהילך של פיתוח . . 2 היכנסו לקישורים על העיר ק ff ריטיבה . הדגימו שולשה מישקויל הדעת התכנוניים , שבהם השתמש ראש העיר קוריטיבה , וכיצד הם סייעו לרווחת התושבים . העיר קוריטיבה היא דוגמה למקום שבו תהליכי תכנון ופיתוח מושכלים הביאו רווחה רבה לתושבים . בעיר הושם דגש על שימור שטחים פתוחים , פיתוח תחבורה ציבורית יעילה , הוצאת התחבורה ממרכז העיר , ופעולות נוספות העושות אותה למקום שנעים לחיות בו . מימין : מראה כללי של העיר קוריטיבה בברזיל . משמאל : תחנת אוטובוס , שהיא חלק ממערכת התחבורה הציבורית שפותחה העיר

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר